ทำ IF ช่วยลดความดันโลหิตได้ ?!

การทำ IF นั้นส่งผลดีต่อการลดความดันได้นะครับ แต่มันก็มีเงื่อนไขอยู่ว่า มันจะมีผลดีต่อเมื่อ... ลองดูรายละเอียดในงานนี้ดูครับ


ทำ IF ช่วยลดความดันโลหิตได้ ?!

การจำกัดเวลาทาน (Time Restriction Eating, TRE) ก็เป็นวิธีนึงที่ถูกนำมาใช้ในด้านสุขภาพ ควบคุมน้ำหนัก ลดน้ำหนัก อันนี้ก็คงทราบกันดีอยู่แล้ว แต่ว่ามันมีผลยังไงต่อเรื่องของความดันโลหิต (Blood pressure) บ้าง นี่คือคำถามของงานชิ้นนี้ครับ

เป็นงานของ Want และคณะ (2022) [1] เขาศึกษาผลของการทานแบบจำกัดเวลา TRE ว่า มีผลยังไงต่อความดันโลหิตอย่างที่บอก ศึกษาเป็น Systematic Review และ Meta-analysis (Meta-regression analysis ด้วย) โดยค้นข้อมูลจากฐานข้อมูลงานวิจัยหลายๆที่ยอดนิยม ทั้ง PubMed, Embase, Cochrane และ Web of Science

ศึกษาในคนกลุ่มไหน ? ศึกษายังไง ?

เกณฑ์ที่ดูก็คือเป็นงานที่ทำในผู้ใหญ่ที่มีภาวะ Metabolic diseases ทั้งหลาย จำกัดเวลาทานตั้งแต่ 4-12 ชั่วโมง และมีกลุ่มที่ไม่ได้จำกัดเวลาทาน หรือทานปกติเป็นกลุ่มเปรียบเทียบ ผลของงานมีเรื่องของความดันโลหิต รายงานไว้ หลักๆจะเลือกงาน RCT แต่ถ้ามีพวกงาน Observational เขาก็อาจจะนำมาพิจารณาด้วย

ผลที่ได้คือ ?

ก็ได้ข้อมูลมา 10 งานที่เข้าเกณฑ์ ก็ค่อนข้างน้อยกว่าที่คิดแฮะ รวมข้อมูลมาได้จากผู้ป่วย 694 คน ผลเนี่ยก็พบว่า TRE ส่งผลให้ความดันตัวบน (Systolic blood pressure) ลดลงได้อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ แต่ความดันตัวล่าง (Diastolic blood pressure) นั้นก็ลดลงบ้างนะครับ แต่ไม่ได้มีนัยสำคัญทางสถิติ ส่วนชีพจรไม่มีผลอะไร

ผลต่อความดัน ชีพจร น้ำหนัก และระดับน้ำตาลในเลือด

TRE ในงานที่เขานำมาศึกษา มีผลต่อการลดน้ำหนัก ลดระดับน้ำตาลในเลือด  อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ แต่ผลต่อครอเลสเตอรอล HDL-C, LDL-C หรือไตรกลีเซอไรด์ พวกนี้ไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ เมื่อดูในรายละเอียดพบว่าการเปลี่ยนแปลงของความดันตัวบน สัมพันธ์กับน้ำหนักที่ลดลงไปได้

ผลต่อค่าไขมัน (lipids) ต่างๆ

สรุป

ก็สรุปว่า การทานแบบจำกัดเวลา (TRE) หรือทำ IF ระยะเวลาต่างๆนั้น ลดความดันตัวบนได้ แต่ไม่ค่อยมีผลอะไรกับความดันตัวล่าง โดยสาเหตุที่น่าจะเป็นผลให้ความดันลดลงได้ ก็น่าจะเป็นเรื่องของน้ำหนักตัวที่ลดลงได้นั้นเอง ก็อาจจะแปลได้ว่าถ้าทำ IF แล้วน้ำหนักไม่ลด ก็ไม่น่าจะได้ผลดีต่อความดันนะครับ ส่วนผลต่อชีพจร หรือระดับไขมันต่างๆ ไม่มีความชัดเจน

อ้างอิง

  1. Wang, W., Wei, R., Pan, Q. et al. Beneficial effect of time-restricted eating on blood pressure: a systematic meta-analysis and meta-regression analysis. Nutr Metab (Lond) 19, 77 (2022). https://doi.org/10.1186/s12986-022-00711-2

GO TOP

🎉 You've successfully subscribed to Fat Fighting!
OK