โยเกิร์ตดีต่อสุขภาพ กินทุกวันดีทุกวัน

การทานโยเกิร์ตนั้นส่งผลดีต่อสุขภาพนะครับ นอกจากนี้ยังพบว่ามีความสัมพันธ์ต่อความเสี่ยงในการเสียชีวิตต่างๆที่ลดลงด้วย


โยเกิร์ตดีต่อสุขภาพ กินทุกวันดีทุกวัน

โยเกิร์ตนั้นเป็นผลิตภัณฑ์จากนม ซึ่งเขาว่าดีต่อสุขภาพ การทานโยเกิร์ตส่งผลดีต่อพวกจุลินทรีย์ในร่างกายของเรา ที่ผ่านมาก็มีการศึกษาเกี่ยวกับโยเกิร์ตอยู่พอสมควร ในงานนี้เขาเลยนำมาศึกษาดูผลของการทานโยเกิร์ต ต่อปัจจัยเสี่ยงต่อการเสียชีวิต , โรคหัวใจ และมะเร็ง

เป็นการศึกษาของ Tutunchi และคณะ (2022) ศึกษาแบบ Systematic Review และ Meta-analysis โดยดู dose response จากงานที่เป็น Cohort study นะครับ เขาก็ค้นหาจากฐานข้อมูลงานวิจัยต่างๆ ทั้งจาก PubMed, Web of Science และ Scopus จากอดีตจนถึง สิงหาคม 2022 โดยดูงานที่เป็น Cohort study มีผลเป็นอันตราส่วนความเสี่ยงอันตราย (Hazard Ratio) หรือความเสี่ยงสัมพัทธ์ (Relative Risk)

Tutunchi และคณะ (2022)

ศึกษายังไง ?

ซึ่งเขาก็ได้ข้อมูลมาจาก Cohort study 17 งาน มีผู้เข้าร่วมการศึกษา 896,871 คน ทั้งหมดนี้เนี่ย เสียชีวิต 75,791 คน ในจำนวนผู้เสียชีวิตนี้มี 14,623 ที่เสียชีวิตด้วยโรคหัวใจ (CVD) และอีก 20,926 คนที่เสียชีวิตด้วยโรคมะเร็ง เมื่อคัดกรองและรวบรวมงานมาได้ตามที่กำหนดแล้ว เขาก็นำมาวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ เพื่อดูพวกปัจจัยเสี่ยงต่างๆนะครับ

ผลที่ได้คือ ?

ในงานก็มีรายละเอียดการวิเคราะห์อธิบายไว้นะครับ ใครสนใจลองไปอ่านดูกันได้เลย ตรงนี้เราวาร์ปไปที่ผลที่เขาพบจาก Meta-analysis ดีกว่า เขาก็พบว่าการทานโยเกิร์ตเนี่ย มันก็มีผลสัมพันธ์ต่อปัจจัยเสี่ยงการเสียชีวิตจากเหตุต่างๆ และ CVD ที่ลดลงนะครับ แต่ว่าไม่มีผลกับการเสียชีวิตจากมะเร็ง

ผลต่อความเสี่ยงต่อการเสียชีวิตรูปแบบต่างๆ , CVD และ มะเร็ง

ทั้งนี้ไม่ได้แปลว่ากินโยเกิร์ตแล้วเป็นอมตะ หรือโยเกิร์ตไม่มีผลดีต่อคนจะเป็นมะเร็งนะครับ มันเป็นงานดูความสัมพันธ์ต่อสิ่งที่เกิดขึ้น ว่าง่ายๆคนที่ทานโยเกิร์ตประจำ ในระยะเวลาที่เขาศึกษา เมื่อตัดตัวแปรอื่นๆออกไป พบว่ามีจำนวนคนเสียชีวิตที่น้อยกว่า คนที่ไม่ได้ทานเท่านั้น บางทีผลจริงๆ อาจจะมาจากอย่างอื่น เช่นคนทานโยเกิร์ตประจำ รักสุขภาพ ทานอาหารมีประโยชน์ ออกกำลังกายสม่ำเสมอ มากกว่าอะไรงี้ก็ได้

ด้วยความที่เป็นงานที่ศึกษาจากงาน Cohort ข้อมูลหลายอย่างก็อาจจะยังหลวมๆอยู่สักหน่อย โยเกิร์ตที่ให้ทานในแต่ละงาน ก็ย่อมมีความแตกต่างกัน การศึกษาผลการทานหรือไม่ทาน มาจากการทำแบบสอบถามความถี่ในการทานอาหาร ก็อาจจะมีความคลาดเคลื่อนได้ แต่ก็ไม่ใช่ว่าจะไม่มีประโยชน์อะไรเลย อย่างน้อยก็พอให้เห็นความสัมพันธ์บางอย่าง เพื่อดูแนวทางศึกษาต่อไปได้

สรุป

ซึ่งเขาก็ให้ข้อสรุปไว้ว่า การทานโยเกิร์ตมีความสัมพันธ์ต่อความเสี่ยงในการเสียชีวิตจากเหตุต่างๆและ CVD ที่ลดลง แต่ไม่มีผลดังกล่าวต่อการเสียชีวิตด้วยมะเร็ง การทานโยเกิร์ตเป็นประจำ ก็ดูจะมีผลดีต่อสุขภาพ ทั้งนี้ถ้าเราจะทานประจำๆ ก็ดูข้อมูลโภชนาการให้เหมาะสมด้วยนะครับ บางอันก็น้ำตาลเยอะ ก็ลองเลือกๆกันดูตามความสะดวกครับ

อ้างอิง

  1. Tutunchi, H., Naghshi, S., Naemi, M., Naeini, F., & Esmaillzadeh, A. (2022). Yogurt consumption and risk of mortality from all causes, cardiovascular disease, and cancer: A comprehensive systematic review and dose-response meta-analysis of cohort studies. Public Health Nutrition, 1-29. doi: https://doi.org/10.1017/S1368980022002385

GO TOP

🎉 You've successfully subscribed to Fat Fighting!
OK