การใช้โต๊ะเก้าอี้ Sit Stand ช่วยลดเวลานั่งติดโต๊ะได้ ว่าแต่ส่งผลยังไงกับสุขภาพบ้าง

การเปลี่ยนมาใช้โต๊ะเก้าอี้แบบ Sit Stand ทำให้เรานั่งแหมะอยู่กับที่น้อยลง แต่เอ... มันมีผลยังไงต่อสุขภาพบ้าง มาลองดูงานนี้กันครับ


การใช้โต๊ะเก้าอี้ Sit Stand ช่วยลดเวลานั่งติดโต๊ะได้ ว่าแต่ส่งผลยังไงกับสุขภาพบ้าง

อย่างที่เราทราบๆกันดีอยู่ ว่าคนที่นั่งทำงานต่อเนื่องนานๆ ในทุกๆวัน เป็นรูทีนเนี่ย มีความเสี่ยงต่อสุขภาพนะครับ ก่อนหน้านี้มีงานวิจัยเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการทำงานของมนุษย์ออฟฟิศ กันไปบ้างแล้ว ก็พบว่าทำให้ระยะเวลานั่งติดโต๊ะเนี่ยลดลง

งานนี้เป็นการศึกษาของ Edwardson และคณะ (2022) [1] เขาก็ศึกษาต่อไปว่า ถ้าใช้เก้าอี้แบบ Sit Stand เผื่อใครไม่รู้ว่ามันคืออะไร เป็นเก้าอี้ที่ปรับระดับได้ ทำให้เราสามารถยืนหรือนั่งทำงานได้ (แน่นอนโต๊ะก็ต้องปรับจากโต๊ะนั่งอย่างเดียวด้วย) เขาศึกษาดูว่าเมื่อนำกลยุทธ์ต่างๆ มาใช้ร่วมกันจะมีผลเป็นยังไงบ้าง

Edwardson และคณะ (2022) 

ศึกษาในคนกลุ่มไหน ?

เขาก็ศึกษาในคนทั่วๆไปเนี่ยนะครับ ทั้งชายหญิง 1113 คน อายุเฉลี่ยๆ 44.7 ปี ตามที่ทำงานของรัฐหลายๆแห่ง ในสหราชอาณาจักร ศึกษานานอยู่นะครับ ทำเป็นระยะเวลา 1 ปีเลย

ซึ่งอย่างที่บอกว่านี่เป็นการศึกษาที่ต่อเนื่องมา ก่อนหน้านี้ เขามีรูปแบบการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ที่เขาเรียกว่า SMART Work and Life (SWAL) อยู่แล้วแล้วงานนี้เขาก็เพิ่มเรื่อง โต๊ะและเก้าอี้ทำงานแบบ Sit Stand เข้ามาเพิ่ม นอกจากนั้น ก็มีการปรับเปลี่ยน บริเวณที่ทำงานด้วย จัดตำแหน่งที่วางเครื่องพิมพ์ ถังขยะทิ้งเอกสาร ต่างๆ ให้พนักงานมีความแอคทีฟมากขึ้น

ศึกษายังไง ?

เขาก็แบ่งกลุ่มตัวอย่างเป็น 3 กลุ่ม กลุ่มที่เป็นกลุ่ม Control อันนี้ไม่ต้องทำอะไร ใช้ชีวิตเดิมๆไป กลุ่มที่สองเป็นกลุ่ม SWAL กลุ่มที่สามเป็นกลุ่ม SWAL + Desk ที่เรียกว่ากลุ่มๆเนี่ยไม่ใช่ว่าที่นึงมีทั้งสามกลุ่มนะครับ เขาแยกเป็น cluster ๆ เลย หนึ่งสำนักงานก็หนึ่ง cluster ทำรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง

การประเมินผล ตัวหลักเป็น ระยะเวลานั่งติดเก้าอี้ (Daily sitting time ) เป็นการวัดโดยใช้ activPAL3 ซึ่งเป็นอุปกรณ์เก็บข้อมูลการเคลื่อนไหว นอกจากนั้นก็มีการเก็บข้อมูลการนอน การตื่น แล้วก็มีแบบสอบถามไว้ประเมินกิจกรรมในระหว่างวันแต่ละวัน แล้วก็เก็บข้อมูลสุขภาพ น้ำหนัก ส่วนสูง ความดัน ผลเลือด มีการประเมิน Mental health ดูเรื่องประสิทธิภาพการทำงานตั่งๆ

ผลที่ได้คือ ?

ผลที่ได้ ก็พบว่าการใช้เก้าอี้และโต๊ะแบบ Sit Stand เนี่ยนะครับ ก็ช่วยลดระยะเวลานั่งติดโต๊ะ ได้ดีกว่าการใช้แนวทาง SWAL เพียงอย่างเดียว เมื่อเทียบกับกลุ่มควบคุมแล้ว ก็ลดลงทั้งคู่ แต่แบบใช้ Sit Stand + SWAL จะให้ผลที่ดีกว่าแบบ SWAL อย่างเดียว

ภาพรวมของงานนี้นะครับ

ทีนี้เมื่อขยับลุกยืน เดินมากขึ้นแล้ว ไปดูข้อมูลสุขภาพและด้านอื่นๆกันบ้าง โห ทำตั้ง 1 ปี มันน่าจะเห็นอะไรบ้างแหละ ซึ่งก็เห็นจริงๆครับ เห็นว่าด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวกับทั้งสุขภาพกายและสุขภาพใจ แตกต่างจากกลุ่มควบคุมนิดหน่อยนะครับ มันมีผลมั้ย ก็ดูจะมีอยู่บ้างแต่ไม่มากนัก และดูก็ไม่ได้มีนัยสำคัญทางสถิติด้วย

ผลต่อสุขภาพในด้านต่างๆ ไม่ค่อยมีผลอะไรเท่าไหร่

สรุป

แม้ว่าการขยับที่เพิ่มขึ้นในงานอื่นๆ ที่ดูพวกความเสี่ยงต่างๆ จะให้ผลดีกว่าขยับน้อย แต่ถ้าเอาเฉพาะข้อมูลจากงานนี้ ดูเหมือนว่าจะทำอะไรหวังผลจริงๆจังๆ กับสุขภาพ แค่การปรับเปลี่ยนรูปแบบชีวิตประจำวันในสำนักงานเล็กน้อย นี่ดูจะส่งผลที่เล็กน้อยเกินไป เกินกว่าจะเห็นผลทางด้านสุขภาพอ่ะครับ เสียไต T T (บางผลกลุ่ม Control ที่ไม่ได้ปรับอะไรเลย ทั้งการขยับและ รูปแบบโต๊ะเก้าอี้ ก็ได้ผลใกล้เคียงกัน)

ถ้าจำเป็นต้องนั่งทำงานนานๆ สิ่งที่สำคัญมากกว่าอาจจะเป็นการดูสรีระของโต๊ะ เก้าอี้ให้สะดวกกับรูปแบบการทำงาน แล้วแบ่งช่วงพักสั้นๆลุกขึ้นยืน ขยับตัวบ้าง เป็นระยะๆ แล้วจัดเวลาไปออกกำลังกายทำให้เป็นประจำ สม่ำเสมอ และต่อเนื่อง น่าจะให้ผลที่ดีกว่านะครับ

อ้างอิง

  1. Edwardson, C. L., Biddle, S., Clemes, S. A., Davies, M. J., Dunstan, D. W., Eborall, H., Granat, M. H., Gray, L. J., Healy, G. N., Jaicim, N. B., Lawton, S., Maylor, B. D., Munir, F., Richardson, G., Yates, T., & Clarke-Cornwell, A. M. (2022). Effectiveness of an intervention for reducing sitting time and improving health in office workers: three arm cluster randomised controlled trial. BMJ (Clinical research ed.), 378, e069288. https://doi.org/10.1136/bmj-2021-069288

GO TOP

🎉 You've successfully subscribed to Fat Fighting!
OK