ยกน้ำหนัก และแอโรบิค ส่งผลยังไงต่อความเสี่ยงจากการเสียชีวิต

การออกกำลังกาย ทั้งการยกน้ำหนัก เวทเทรนนิ่ง และกิจกรรมแอโรบิคต่างๆ มีผลยังไงบ้างต่อความเสี่ยงของการเสียชีวิตในรูปแบบต่างๆ


ยกน้ำหนัก และแอโรบิค ส่งผลยังไงต่อความเสี่ยงจากการเสียชีวิต

การออกกำลังกายแบบแอโรบิค นั้นพบว่าลดความเสี่ยงในการเสียชีวิตลงได้ ส่วนการยกน้ำหนัก ในรูปแบบต่างๆ ก็ส่งผลดีเช่นกัน แต่เอ๊ะ แบบไหนส่งผลดีกว่ากัน หรือว่าทำทั้งสองอย่างมันจะส่งผลดีมั้ย หรือว่ากลายเป็นออกกำลังกายหนักเกินไปทำให้ตายไวขึ้นรึเปล่า ?

งานนี้เป็นการศึกษาของ Gorzelitz และคณะ (2022) [1] เขาก็ศึกษาผลของกิจกรรมแอโรบิค ผ่านทางการสอบถามเรื่อง Aerobic moderate to vigorous physical activity (MVPA) และ Muscle strengthening exercise (MSE) ว่าในแต่ละคนที่มีทั้ง MVPA และ MSE แตกต่างกันไปนั้น มีผลยังไงต่อความเสี่ยงการเสียชีวิต ในกลุ่มผู้ที่ตรวจพบว่าเป็นมะเร็ง ต่อมลูกหมาก , ปอด , ลำไส้ และรังไข่ บ้าง เป็นการศึกษาแบบ Prospective Cohort

Gorzelitz และคณะ (2022)

ศึกษาในคนกลุ่มไหน ?

เขาศึกษาข้อมูลจากการคัดกรองมะเร็งชนิดต่างๆ ที่กล่าวไปข้างต้น ซึ่งเริ่มทำตั้งแต่ปี 1993 เป็นต้นมา ก็ได้ข้อมูลเบื้องต้นมาจากทั้งผู้ชายและผู้หญิง 154,897 คน อายุระหว่าง 55-74 ปี จากนั้นเขาก็ทำการศึกษาเก็บข้อมูลผ่านแบบสอบถาม เพื่อติดตามผลกิจกรรมในรูปแบบต่างๆ ว่ามีความถี่ในการทำกันยังไงบ้าง สัปดาห์ละกี่ครั้ง พวกความหนักเบาของการทำกิจกรรมเป็นยังไงบ้าง ทั้งหมดนี้เขาก็มีรูปแบบมาตรฐานของแบบสอบถามอยู่นะครับ ก็ทำตามนั้น

ผลที่ได้คือ ?

จากข้อมูลทั้งหมดแสนกว่า ก็คัดเลือกที่ผ่านเกณฑ์การศึกษามาได้ 99,713 คน ในจำนวนนี้เมื่อติดตามผลไป พบว่าเสียชีวิต 28,477 คน ระยะเวลาติดตามผลเฉลี่ย 9.6 ปี อายุเฉลี่ยตั้งแต่เริ่มติดตามผลอยู่ที่ 71.3 ปี ค่า BMI เฉลี่ย 27.8 ทั้งหมดนี้มีคนที่มีรายงานกิจกรรม MSE อยู่ 32% มี 16% ที่ยกน้ำหนักเป็นประจำสัปดาห์ละ 1-6 ครั้ง และมี 32% ที่ทำกิจกรรม MVPA ได้ตามคำแนะนำสุขภาพ มี 8% ที่ทำได้เกินเป้าคำแนะนำสุขภาพ

เมื่อนำข้อมูลมาวิเคราะห์ความสัมพันธ์ทางสถิติ สิ่งที่เขาพบก็คือคนที่ยกน้ำหนักเนี่ย ก็มีความเสี่ยงต่อการเสียชีวิตที่ลดลง เมื่อเทียบกับคนที่ไม่ได้ยกน้ำหนักเลย แล้วก็เมื่อออกกำลังกายรวมกันทั้งยกน้ำหนักและแอโรบิคด้วย ก็ทำให้ความเสี่ยงต่อการเสียชีวิตนั้นลดลงไปจากคนที่ยกน้ำหนักอย่างเดียวอีก

ผลที่พบในการศึกษานี้

สรุป

ทั้งนี้การศึกษาลักษณะนี้เป็นการศึกษาความสัมพันธ์ต่อความเสี่ยงนะครับ ก็อาจจะมีข้อจำกัดในการแปลผลอยู่สักหน่อย แต่ก็พอให้เห็นภาพความสัมพันธ์บางอย่างที่น่าสนใจได้ ถ้าสะดวกทำ การทำกิจกรรมทั้งเวทเทรนนิ่ง หรือยกน้ำหนัก และกิจกรรมแอโรบิค เช่น เดินเร็ว วิ่ง เต้น ปั่นจักรยาน ว่ายน้ำ หรืออื่นๆ ควบคู่กันไปด้วย ก็จะส่งผลดีต่อความเสี่ยงต่อการเสียชีวิต จริงๆไม่เฉพาะคนกลุ่มนี้หรอก แต่จากหลายๆงาน ก็พบว่าในคนกลุ่มอื่น ก็ส่งผลในลักษณะใกล้เคียงกัน

ทางทีมงานวิจัยเขามีการทำวีดีโอสรุปข้อมูลจากการศึกษาครั้งนี้ไว้ด้วยนะครับ ใครสนใจลองกดรับชมกันได้เลย

อ้างอิง

  1. Gorzelitz J, Trabert B, Katki HA, et al. Independent and joint associations of weightlifting and aerobic activity with all-cause, cardiovascular disease and cancer mortality in the Prostate, Lung, Colorectal and Ovarian Cancer Screening TrialBritish Journal of Sports Medicine 2022;56:1277-1283.
    http://dx.doi.org/10.1136/bjsports-2021-105315

GO TOP

🎉 You've successfully subscribed to Fat Fighting!
OK