นั่งทำงานทั้งวันสุขภาพย่ำแย่ Activity Snack ช่วยคุณได้

ต้องทำงานนั่งโต๊ะทั้งวัน แทบไม่มีเวลาไปทำอะไร สุขภาพจะย่ำแย่เอาได้ Acitivity Snack การขยับตัวเล็กๆน้อยๆ ช่วยได้นะครับ


นั่งทำงานทั้งวันสุขภาพย่ำแย่ Activity Snack ช่วยคุณได้

เราพูดกันบ่อยเรื่องอยากแข็งแรง สุขภาพดีควรออกกำลังกาย แต่ว่าจะออกยังไง งานท่วมหัว อย่าว่าแต่ไปฟิตเนสเลย แค่เวลาจะนอนยังไม่มี แต่เวลาไถมือถือมีเยอะ อิอิ หยอกๆ

งานนี้เป็นการศึกษาของ Moore และคณะ (2022) [1] เขาศึกษาในเรื่องของการขยับตัวเพียงเล็กๆ น้อยๆ ในระหว่างเวลาที่เราต้องนั่งทำงานติดต่อกันนานๆ หรือที่เขาเรียกว่า Activity Snack ว่ามีผลอย่างไรกับการสังเคราะห์โปรตีนกล้ามเนื้อ และการใช้กรดอะมิโนของร่างกายบ้าง เมื่อแทนที่พฤติกรรมเนือยนิ่ง (Sedentary) ด้วยการทำกิจกรรมแบบ Activity Snack

ทดลองในใคร ?

โดยเขาทำการศึกษาในคน 12 คน อายุเฉลี่ย 23 ปี ซึ่งมีภาวะสุขภาพแข็งแรงดี มีการออกกำลังกายระดับกลางถึงหนักน้อยกว่าสัปดาห์ละ 150 นาที และมีการนั่งทำงานมากกว่าวันละ 7 ชั่วโมง การประเมินผลก็มีการวัด การใช้พลังงานขณะพัก (Resting Energy Expenditure, REE) เพื่อดูการเผาผลาญด้วยเครื่องวัดของ Cosmed

ศึกษายังไง ?

เมื่อได้ REE ก็นำมาจัดการทานให้กินที่ REEx1.4 แคลต่อวัน คาร์บ 55% , ไขมัน 30% โปรตีน 15% พิมพ์นิยม ก็คืออาหารในช่วงทดลองมีการเตรียมให้ทานไม่มีความแตกต่างอะไรตรงนี้ จากนั้นก็แบ่งเป็น 3 การทดลอง คือให้ ให้นั่งนานๆยาวๆเลยไม่ (SIT) นั่งแล้วก็ลุกขึ้นทำ Squat มือเปล่าทุกๆ 30 นาที นึกง่ายๆเหมือนลุกขึ้นทำท่าแทงปลาไหลแหละครับ (SQUAT) อีกกลุ่มก็ให้เดิน 2 นาที ที่ความเร็ว ~5 km/hr ทุกๆ 30 นาที (WALK)

พอจัดแบ่งกลุ่มโดยการสุ่มแล้วก็มีการเก็บตัวอย่างเลือด และตัวอย่างเนื้อเยื่อ (Muscle biopsy) เพื่อนำไปตรวจสอบ เพื่อดูว่ามีการใช้งานอะมิโนโปรตีนจากอาหารที่ทานไปยังไงบ้าง มีการสังเคราะห์โปรตีนกล้ามเนื้อยังไงบ้าง แล้วนำมาวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ

ผลที่ได้คือ ?

ซึ่งก็พบว่า ในกลุ่ม SIT ในตอนทดลองมีการก้าวเดินเฉลี่ย 2120 ก้าว กลุ่ม SQUAT 2845 ก้าว และกลุ่ม WALK 5752 ก้าว ก็เห็นได้ชัดว่าการขยับตัวแตกต่างกันตามกิจกรรม แล้วก็พบว่ากลุ่ม SQUAT และ WALK มีผลที่เกี่ยวกับการสังเคราะห์โปรตีนในระดับ Moderate (~0.75) และ Large (~1.1) ตามลำดับ เมื่อเทียบกับการนั่งเฉยๆ ของกลุ่ม SIT

สรุป

ซึ่งก็ทำให้เห็นได้ว่า แม้การทำกิจกรรมอะไรเล็กๆน้อยๆ ก็ส่งผลดีต่อการพัฒนากล้ามเนื้อได้นะครับ ถึงมันจะไม่ได้หนักหนาเต็มสตรีมเหมือนไปออกกำลังกายเต็มๆชั่วโมง

เหมือนจะน้อยแต่นึกๆดูของกลุ่มเดิน ถ้านั่งทำงาน 7 ชั่วโมง แล้วทำ Activity Snack จะได้เดินถึง 14x2 นาที ก็วันละ 28 นาทีอยู่นะครับ ส่วนกลุ่มแทงปลาไหล 14x15 ได้วันละ 210 ครั้งนะเป็นเล่นไป ดีกว่านั่งแช่ยาวๆแน่นอน

อ้างอิง

  1. Moore, D. R., Williamson, E. P., Hodson, N., Estafanos, S., Mazzulla, M., Kumbhare, D., & Gillen, J. B. (2022). Walking or body weight squat "activity snacks" increase dietary amino acid utilization for myofibrillar protein synthesis during prolonged sitting. Journal of applied physiology (Bethesda, Md. : 1985), 133(3), 777–785. https://doi.org/10.1152/japplphysiol.00106.2022

GO TOP

🎉 You've successfully subscribed to Fat Fighting!
OK