อย่าให้เขาหลอกว่า Autophagy เกิดขึ้นเฉพาะตอนอดอาหาร

เซลล์กลืนเซลล์ กระบวนการ Autophagy เกิดขึ้นตอนเราอดอาหารเท่านั้นจริงๆเหรอ ? งานวิจัยชิ้นนี้เผยให้เห็นกลไกที่แตกต่างกันออกไป


อย่าให้เขาหลอกว่า Autophagy เกิดขึ้นเฉพาะตอนอดอาหาร

ราษฎรทั้งหลายพึงรู้เถิดว่า Autophagy ไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะตอนอดอาหารตามที่เขาบอกความจริงเราแค่ส่วนเดียว บางคนก็บอกแค่นั้นเพื่อขายหนังสือขายคอร์ส บอกให้เราอดอาหาร งานนี้ของ Seok และคณะ (2022) [1] บอกก่อนว่าเป็นงานนี้เป็นการศึกษาในหนูนะครับ ซึ่งก็คล้ายๆกับอีกหลายงานที่เกี่ยวกับ Autophagy ที่มักจะเป็นการศึกษาในหนู เพื่อดูกลไกการทำงานระดับโปรตีนต่างๆ ดูเหมือนว่าตอนแรกเขาทำการศึกษาเพื่อดูกลไก ของระดับ triglycerides ในลำไส้ แล้วก็ไปพบสิ่งที่น่าสนใจเกี่ยวกับ Autophagy ในลำไส้เข้านะครับ

Seok และคณะ (2022)

เดิมทีนั้นเราจะเคยเห็นกันบ่อยๆ ว่าต้องอดอาหารนานๆ (Prolong fasting) เพื่อกระตุ้นให้เกิดกระบวนการ Autophagy หรือเซลล์กินเซลล์ ซึ่งก็ถูกต้อง แต่ก็ไม่ถูกทั้งหมด จริงๆแล้วการเกิด Autophagy นั้นเกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุ เช่น หลังจากการออกกำลังกาย ก็มีการเกิด Autophagy ได้เหมือนกัน

Autophagy เกิดขึ้นตอนอดอาหารไม่ใช่เหรอ ?

ในการศึกษาก่อนหน้านี้พบว่า ในตอนที่เราอดอาหารนั้น Autophagy เกิดขึ้นที่ตับ (Liver) แต่ในงานนี้เขาศึกษากลไกที่เกิดขึ้นในลำไส้ (Gut) เขาพบว่าในตอนที่กินอาหาร กระบวนการ Autophagy ที่เรียกว่า Liophagy นั้นเกิดขึ้นในลำไส้ ในขณะเดียวกัน ก็ไปลดข้อบ่งชี้ Autophagy ที่ตับลง

เมื่อมีการอดอาหาร Autophagy ก็เกิดขึ้นที่ตับ และข้อบ่งชี้ Autophagy ที่ลำไส้ก็ลดลง ดูเหมือนว่าทั้งสองปรากฎการณ์นี้เกิดขึ้นเป็นคู่ตรงข้ามของกันและกัน (Paradoxically) โดยมีการทานอาหาร (Feeding) หรือการอดอาหาร (Fasting) เป็นกิจกรรมที่ส่งผลต่อปรากฎการณ์ดังกล่าว

ภาพแนวคิดกลไกที่เกิดขึ้น

ในรายละเอียดของกลไกต่างๆ ที่แสดงออกมา (Expression) ถ้าใครสนใจ ไปอ่านได้ในเนื้องานโดยละเอียดเลยนะครับ เขาอธิบายกลไกความเป็นไปได้ ไว้ค่อนข้างละเอียดเลยและแน่นอนเป็นงาน Open access ผมอ่านได้คุณก็อ่านได้

บางส่วนที่เขาพบในงานนี้ 

มีอย่างอื่นมั้ย ที่ทำให้เกิดการ Autophagy ?

จริงๆ ไม่เฉพาะงานนี้แต่ก็มีกลไกอื่นที่ทำให้เกิด Autophagy ได้ เช่นการออกกำลังกาย ก็ทำให้เกิดการ Autophagy ใน peripheral tissues และในสมองได้เช่นกัน [2] แต่ว่ามันเกิดในระดับไหน ระดับนั้นส่งผลอะไร ต้องดูไปอีกที

เวลาอ่านบทความเรื่อง Autophagy ยังมีหลายอย่างที่ต้องศึกษาต่อ ว่าผลที่เขากล่าวอ้างถึงนั้น เป็นผลที่ปรากฎในสัตว์ทดลอง หรือเกิดขึ้นในคนจริงๆ ผลที่เกิดขึ้นนั้นมีผลต่อสิ่งต่างๆยังไงต่อไปอีก จะได้อย่างที่เคลมกันมั้ย ว่าทำแล้วอายุยืน มันมีงานวิจัย มีหลักฐานที่พบชัดเจนมากแค่ไหน ฝากไว้ให้คิด

อ้างอิง

  1. Feeding activates FGF15-SHP-TFEB-mediated lipophagy in the gut
    Sunmi Seok, Young-Chae Kim, Yang Zhang, Bo Kong, Grace Guo, Jian Ma, Byron Kemper, Jongsook Kim Kemper. The EMBO Journal (2022).e109997.
    https://doi.org/10.15252/embj.2021109997
  2. He, C., Sumpter, R., Jr, & Levine, B. (2012). Exercise induces autophagy in peripheral tissues and in the brain. Autophagy, 8(10), 1548–1551. https://doi.org/10.4161/auto.21327

GO TOP

🎉 You've successfully subscribed to Fat Fighting!
OK