น้ำหนักที่เราลดได้มีไขมันเป็นสัดส่วนกี่เปอร์เซ็นต์ ?

"โดยน้ำหนักที่เหลือมาจากมวลกายไร้ไขมัน (Lean body mass) ซึ่งเราจำเป็นต้องสูญเสียไปอย่างหลีกเลี่ยงไมได้"


1 min read
น้ำหนักที่เราลดได้มีไขมันเป็นสัดส่วนกี่เปอร์เซ็นต์ ?

คำถาม: เมื่อเราลดน้ำหนักลงได้ มีสัดส่วนกี่เปอร์เซ็นต์ที่มากจากไขมัน ?
คำตอบ: 60-80%

ซึ่งมาจากทั้งไขมันใต้ผิวหนังและไขมันในช่องท้อง ส่วนอีก 20-40% ที่เหลือเป็นมวลกายไร้ไขมันซึ่งเราจะต้องสูญเสียไปอย่างหลีกเลี่ยงไมได้

ในการลดน้ำหนักจริง ๆ แล้วเราต้องการลดมวลไขมันลงเป็นหลัก การที่มวลกายไร้ไขมัน (Lean body mass) ซึ่งประกอบไปด้วย กล้ามเนื้อ น้ำ และกระดูกลดลงนั้นจะส่งผลให้อัตราการเผาผลาญของเราลดลงไปด้วย อีกทั้งยังเพิ่มความล้า เพิ่มโอกาสบาดเจ็บ และอาจส่งผลประกอบต่อการใช้ชีวิตประจำวันและการทำกิจกรรมต่าง ๆ ได้ ทางที่จะป้องกันการลดลงของ Lean body mass คือใช้การออกกำลังกายแบบแรงต้านและการกินที่ถูกต้อง

มีงานวิจัยมากมายที่ศึกษาผลของรูปแบบการคุมอาหารต่อองค์ประกอบของร่างกาย พบว่าในช่วงที่ร่างกายได้รับพลังงานน้อยกว่าที่ใช้ (Caloric deficit) การคุมอาหารแบบโปรตีนสูงจะได้ผลดีกว่า เมื่อเปรียบเทียบกับผลจากคุมอาหารลดคาร์โบไฮเดรต (พลังงานมาจากคาร์โบไฮเดรตเหลือน้อยกว่า 45% จากเดิมในหน่วยแคลอรี) และผลจากการคุมอาหารแบบพลังงานต่ำมาก ๆ (ประมาณ 800-1,200 แคล/วัน)

งานวิจัยยังแสดงให้เห็นด้วยว่าในช่วง Caloric deficit เราอาจจำเป็นต้องกินโปรตีน 2 กรัมขึ้นไปต่อน้ำหนักตัว 1 กิโลกรัมเพื่อรักษามวลกล้ามเนื้อเอาไว้ และในการจะทำให้ได้เช่นนั้นก็แนะนำว่าควรกินโปรตีนครั้งละประมาณ 30 กรัม แต่ละครั้งให้ห่างกันประมาณ 3 ชั่วโมงด้วย

ที่มาภาพประกอบ: "freepik" (<a href='https://www.freepik.com/vectors/medical'>Medical vector created by macrovector - www.freepik.com</a>)

ที่มาของบทความ: 2Fi: Finance & Fitness Blockdit

แปลจาก: "When Losing Weight, What % Of The Weight Lost Is Coming From Fat Mass ?"

สนใจเทรนออนไลน์โดยออกแบบโปรแกรมออกกำลังกายและแนะนำโภชนาการเบื้องต้นให้เหมาะสมกับเป้าหมายด้านสุขภาพหรือด้านรูปร่างเฉพาะตัว รวมถึงให้คำปรึกษาตลอดระยะเวลาที่อยู่ในโปรแกรม (มีใบรับรอง NBCC จากสมาคมเพาะกายและฟิตเนสแห่งประเทศไทย) สามารถดูรายละเอียดบริการได้ที่ https://www.facebook.com/2fifinancefitness/services

GO TOP

🎉 You've successfully subscribed to Fat Fighting!
OK