ฝึก Strength เพิ่มความแข็งแรงทานโปรตีนปริมาณเท่าไหร่ ถึงจะให้ผลดี ?

ปริมาณโปรตีนที่เหมาะสม ซึ่งจะส่งผลต่อการฝึกเพื่อเพิ่มความแข็งแรง อยู่ที่วันละเท่าไหร่ ?


ฝึก Strength เพิ่มความแข็งแรงทานโปรตีนปริมาณเท่าไหร่ ถึงจะให้ผลดี ?

ความสำคัญและประโยชน์ของโปรตีน ในการฝึกซ้อม การออกกำลังกาย นี่คงไม่ต้องอธิบายอะไรกันมากนะครับ แต่ว่าเราจะทานปริมาณเท่าไหร่ มันถึงจะเป็นค่าที่เหมาะสม อันนี้เป็นประเด็นที่มีการศึกษาและอัพเดตกันมาเรื่อยนะครับ

ที่ว่าเหมาะสมเนี่ย แปลว่าเป้าหมายของเขาคือหาระดับที่กินแล้วมันให้ผลดีต่อเป้าหมายที่ต้องการไม่น้อยไปและไม่มากเกินไป แน่นอนว่าการทดลองครั้งเดียว ย่อมไม่ใช่ทางที่ดีในการให้คำตอบ ดังนั้นงานนี้ซึ่งเป็นการศึกษาของ Tagawa และคณะ (2022) [1] เขาเลย ศึกษาเป็น Meta-analysis โดยดูเป็นเรื่องของ Dose response เพื่อหาปริมาณที่เหมาะสม

Tagawa และคณะ (2022)

เขาก็ไปค้นข้อมูลหางานวิจัยที่เป็น RCT ที่ดูผลของปริมาณการทานโปรตีน (Protein intake) ต่อความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ (Muscle strength) โดยเป็นงานที่มีระดับโปรตีนที่แตกต่างกันในแต่ละกลุ่ม เป็นงานที่ศึกษาในคน ที่ไม่มีภาวะเจ็บป่วยต่างๆ มีระยะเวลาศึกษา 2 สัปดาห์อย่างน้อย (ที่ใช้ระยะเวลานี้เพราะเขาเคยศึกษามาในงานก่อนหน้านี้นะครับ)

ส่วนปริมาณโปรตีนที่ให้ทาน ก็จะเป็นในรูป กรัม/วัน หรือ กรัม/น้ำหนักตัว(kg) เป็นการศึกษาในการทานที่ได้พลังงานเพียงพอ ไม่ใช่ช่วงจำกัดพลังงาน หรือช่วงให้ overfeeding มีกลุ่มควบคุม มีการแยกกลุ่มต่างๆ เพื่อให้ดูผลที่แตกต่างกันได้ แล้วก็ดูผลในเรื่องของ ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ

หลังจากคัดไปคัดมาก็มีงานที่เข้าเกณฑ์นำมาศึกษา Meta-analysis 82 งาน แต่ว่ามี 13 งานที่ข้อมูลเกี่ยวกับโปรตีนที่ทานมันไม่ชัดเจน เลยมีแค่ 69 งาน ที่นำมาศึกษาดู Dose response

ข้อมูลกลุ่มตัวอย่างที่รวมมาได้ทั้งหมด 3940 อายุระหว่าง 19-87 ปี เฉลี่ยๆ 55 ปี ทั้งชายหญิง ระยะเวลาการศึกษาก็มีตั้งแต่ 3 สัปดาห์ถึง 2 ปี โปรตีนที่ทานกันเป็นก็ตั้งแต่ 0.79-3.80g / น้ำหนักตัว (kg) / วัน ในข้อมูลที่เขาวิเคราะห์ออกมา ก็มีการแยกกลุ่มออกเป็นกลุ่มฝึกด้วยแรงต้าน (Resistance,RT) กับไม่ได้ฝึก RT ด้วย ใช้  spline model ในการวิเคราะห์ข้อมูล

ผลก็คือ ?

ผลที่พบก็คือ ในกลุ่มที่ฝึก RT ช่วงที่เหมาะสมเมื่อทานโปรตีนเพิ่มแล้วยังส่งผลให้เพิ่ม Strength ได้ ก็คือ 1.5g/น้ำหนักตัว(kg)/วัน มากไปกว่านั้น ตรง 1.6g/น้ำหนักตัว ขึ้นไปเนี่ย มันไม่ให้ผลที่แตกต่างต่อ Strength แล้ว เขาก็สรุปไว้ว่าถ้าฝึก RT ระดับโปรตีนที่เพิ่มความแข็งแรงได้ด้วยก็อยู่ที่ 1.5g/น้ำหนักตัว

Dose response ของปริมาณโปรตีน ต่อผลด้านความแข็งแรง

นอกจากเรื่องปริมาณแล้วนะครับ จริงๆจากข้อมูลในกราฟข้างบนเนี่ย ที่จะเห็นชัดมากๆคือว่า การทานโปรตีนเพิ่มขึ้นนั้น ก็มีผลให้ความแข็งแรงเพิ่มขึ้นก็จริง ดูจากกราฟ (b) ฝั่งขวานะครับ เมื่อทนโปรตีนเพิ่มจาก 0.8 กรัม / น้ำหนักตัว 1kg ขึ้นไปเป็น 1.2-1.3 นั้น ความแข็งแรงก็เพิ่มมากขึ้น แต่เพิ่มอยู่ที่เท่าไหร่ครับ จุดสูงสุดอยู่ที่ประมาณ 8% ในขณเดียวกัน ถ้าเรามองไปที่กราฟฝั่งซ้าย (a) ของคนที่มีการฝึก RT ด้วย ทานโปรตีนเพิ่มจาก 0.8 มาเป็นเท่าๆกันเลย ที่ 1.2-1.3 จะเห็นได้ชัดเจนเลยนะครับ ว่าความแข็งแรงนั้นเพิ่มขึ้นแตกต่างกันมาก

ดังนั้นถ้าหวังผลกับเรื่องของความแข็งแรง ให้ความสำคัญกับปริมาณโปรตีนนั้นโอเคครับ แต่ต้องไม่ลืมและนึกถึงอยุ่เสนอว่าสิ่งที่ส่งผลมากกว่าคือเรื่องของการฝึกซ้อม

เมื่อนำกราฟข้างบนมาเปรียบเทียบใหม่อีกครั้ง ให้เห็นผลของการฝึกซ้อมด้วย

สรุป

ปริมาณโปรตีนที่เหมาะสมสำหรับเป้าหมายการฝึกเพิ่มความแข็งแรงในงานนี้ พบว่าอยู่ที่ 1.5g / น้ำหนักตัว (kg) / วันนะครับ มากกว่านั้นก็ไม่ได้ให้ผลที่แตกต่างเท่าไหร่แล้ว ถ้ามองว่าอาจจะมีส่วนที่เป็นข้อมูลสารอาหารคลาดเคลื่อน [2] ในทางปฎิบัติอาจจะทานเผื่อไปอีกสักหน่อย ก็ดูไม่น่าจะเป็นอะไร

อย่างไรก็ตามข้อมูลกลุ่มที่เขานำมาวิเคราะห์มันก็ค่อนข้างกว้างนะครับ ก็ไม่รู้ว่าถ้าเจาะแคบเข้าไปที่กลุ่มคนวัยนึง สถานะการฝึกแบบนึง รูปแบบการฝึกบางชนิด การใช้ PED อะไรเพิ่มเข้ามา จะได้ผลออกมาแบบเดียวกันรึเปล่า อาจจะต่างกันออกไปก็ได้

จริงๆ ปัจจัยเรื่องโปรตีน อย่างที่ว่ามันก็สำคัญนะครับ เพียงแต่ว่าหลายคนสนใจแต่เรื่องโปรตีน จนอาจจะลืมนึกหรือมองข้ามไปว่า ปัจจัยอื่นหลายอย่าง มีความสำคัญต่อผลลัพธ์ที่มากกว่า อย่างแรกเลยคือการฝึก ต่อมาคือโภชนาการภาพรวม และอีกอย่างที่สำคัญไม่แพ้กันคือการ Recovery

อ้างอิง

  1. Tagawa, R., Watanabe, D., Ito, K. et al. Synergistic Effect of Increased Total Protein Intake and Strength Training on Muscle Strength: A Dose-Response Meta-analysis of Randomized Controlled Trials. Sports Med - Open 8, 110 (2022). https://doi.org/10.1186/s40798-022-00508-w
  2. บัวเพ็ชร, พงศ์พันธ์. (2022, July 16). ถึงว่ากล้ามไม่โต เวย์ไม่ตรงปก นี่มันจกตากันชัดๆ !! Fat Fighting. Retrieved September 18, 2022, from https://www.fatfighting.net/article-2022-07-16-measured-versus-label-declared-macronutrient-and-calorie-content-in-colombian-commercially-available-whey-proteins/

GO TOP

🎉 You've successfully subscribed to Fat Fighting!
OK