ยังกับหนังจีนกำลังภายใน ปิดตายกเวททำให้ฝึกได้ดีขึ้น !

ด้วยเทคนิคนี้นะครับ ทำให้ผลของการยกเวท ได้ผลดีขึ้น ไม่น่าเชื่อเลยยย


ยังกับหนังจีนกำลังภายใน ปิดตายกเวททำให้ฝึกได้ดีขึ้น !

การปิดตาฝึกซ้อมนี่ ไม่ใช่มีแต่ในหนังจีนกำลังภายในสมัยก่อนนะครับ ในงานวิจัยทางกีฬาก็มีการทำการศึกษาทดลองกันมาก่อนหน้านี้แล้วนะครับ ในงานนี้เขาก็ศึกษาว่าการปิดตายกเวท ส่งผลยังไงต่อความแข็งแรงบ้าง

ศึกษาในคนกลุ่มไหน ?

ก่อนหน้านี้มีการศึกษาในกลุ่มกล้ามเนื้อรยางค์ล่างกันไปแล้ว งานนี้เป็นการศึกษาของ Boolani และคณะ (2022) [1] เขาศึกษาในร่างกายช่วงบนบ้าง โดยทำการศึกษากับท่า Bench press เขาก็ทำการศึกษา ในกลุ่มคนที่ฝึกซ้อมมา 6-12 เดือน ได้ข้อมูลมาทั้งสิ้น 34 คน

Boolani และคณะ (2022)

แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มควบคุมก็คือฝึกปกติ 18 คน กลุ่มทดลองก็ให้ฝึกโดยการมีผ้าปิดตาไว้ 16 คน(ระหว่างพักเซ็ทเปิดตาได้ แต่ก่อนเริ่มรอบใหม่ จะมีการเช็คไม่ให้มองเห็นทุกครั้ง) ระยะเวลาศึกษา 6 สัปดาห์ ฝึกสัปดาห์ละ 2 ครั้ง ระหว่างที่ศึกษา เขาก็ไม่ให้ไปฝึกซ้อมอะไรที่มีผลกับร่างกายช่วงบน

ก่อนเริ่มเขาก็มีการเก็บข้อมูลเบื้องต้นนะครับ พวก Anthropometry ต่างๆ Body composition อันนี้ก็ใช้ BodPod แล้วก็สิ่งหลักเลยที่เขาจะดูเป็นผลลัพธ์ก็คือ 1RM สำหรับการ bench press ก็ทำตาม protocol ทดสอบทั่วไป จบงานแล้วก็มาทดสอบ 1RM อีกครั้งเพื่อเปรียบเทียบ

ปิดตาตลอดเลยรึเปล่า ?

ในการฝึกซ้อมทั้งสองกลุ่มเขามีผู้ช่วย และผู้กำกับดูแลการฝึกซ้อม แต่ไอ้ตอนฝึกไม่ได้ฝึกแต่ bench press นะคับ ก็ฝึกท่าอื่นด้วย pull down , shoulder press , triceps extension , biceps curl แล้วก็จัดตารางฝึกซ้อมให้มีการ progressive ไปเรื่อยๆ สำหรับกลุ่มปิดตา ทุกท่าปิดตาฝึกหมด

ผลที่ได้คือ ?

ผลเนี่ย ก็สามารถพัฒนา 1RM กันได้ทั้งสองกลุ่มอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ แต่ถ้าดู effect size กลุ่มปิดตาได้ผลดีกว่า (0.623 vs 0.469) แล้วก็ถ้าดูว่าพัฒนา 1RM ได้เท่าไหร่เนี่ยกลุ่มปิดตาพัฒนาได้ดีกว่า เมื่อนำเอา lean mass ที่เพิ่มขึ้นมาดูผลด้วย ก็น่าสนใจถ้าเขาจะศึกษาต่อ ว่ามันจะนำไปต่อยอด พัฒนาอะไรได้บ้าง

ความเป็นไปได้ว่าน่าจะเกิดจากอะไร ถ้าลองนึกตามดูอาจจะเป็นเพราะตอนที่เราถูกปิดกั้นประสาทสัมผัสส่วนนึง อาจจะทำให้มีการสั่งการ เพื่อให้ร่างกายรักษาความสมดุลย์ และมีสมาธิกับการเคลื่อนไหวมากขึ้นก็ได้ กลไกพวกนี้คงต้องไปศึกษาเพื่ออธิบายสิ่งที่เกิดขึ้นกันต่อไป

ผลที่ได้ส่วนนึง

สรุป

ก็นำมาแชร์กันเพลินๆครับ ในคนทั่วๆไป ยังไม่ถึงกับต้องไปเล็งว่าจะปิดตาฝึกกันหรอกนะครับ เทียบความลำบากในตอนฝึกกับผลที่ได้แล้ว... เอาไว้ให้เขาศึกษาและพัฒนาไปใช้ในด้านอื่นๆต่อไปก่อนดีกว่า

อ้างอิง

  1. Boolani A, Moghaddam M, Fuller D, Mondal S, Sur S, Martin R, Kadry A, Torad AA, Elwan MA, Kakar RS. The Effects of Vision-Deprived Progressive Resistance Training on One-Repetition Maximum Bench Press Performance: An Exploratory Study. Vision. 2022; 6(3):47. https://doi.org/10.3390/vision6030047

GO TOP

🎉 You've successfully subscribed to Fat Fighting!
OK