High-protein diet ทำให้ระดับ Testosterone ลดลง

การทานโปรตีนปริมาณมากๆ ส่งผลต่อการลดลงของระดับฮอร์โนนเพศชาย (Testosterone)


High-protein diet ทำให้ระดับ Testosterone ลดลง

การทานโปรตีนเยอะมากๆ ส่งผลยังไงบ้างกับระดับของ Testosterone ซึ่งเป็นฮอร์โมนเพศชายยังไงบ้าง งานนี้เขาต่อยอดมาจากงาน Systematic review และ Meta-analysis ของนักวิจัยคนเดียวกัน แต่มาแตกประเด็นอีกเรื่องนึงนะครับ

แจ้งก่อนงานที่จะนำมาแชร์วันนี้ เป็นบทความวิจารณ์ (Commentary) นะครับ เป็นงานของ Whittaker (2022) [1] ซึ่งงานลักษณะนี้เนื้อหาจะดำเนินไปตามความคิดเห็นของผู้เขียน มีลักษณะต่างจากพวกงานเชิงทดลอง หรือกึ่งทดลองที่มักจะหยิบมานำเสนอนะครับ แต่ก็มีประโยชน์และอยู่ในฟิลที่ผมสนใจ ก็ขอนำมาแชร์แบ่งปันกันครับ

Whittaker (2022)

ที่มาที่ไป

ก่อนอื่นต้องย้อนไปงาน Systematic review และ Meta-analysis ที่เขาศึกษามาก่อนหน้านี้นิดนึง เขาศึกษาว่าการทานแบบ Low-carb นั้นส่งผลยังไงต่อระดับ Cortisol และ Testosterone บ้าง ซึ่งก็พบว่า ในช่วง 3 สัปดาห์แรกระดับ Cortisol จะสูงขึ้น จากนั้นก็จะกลับไประดับ baseline ปกติ [2]

และพบว่าการทานโปรตีนสูงที่ระดับมากกว่า 3.4g/น้ำหนักตัวหน่วยเป็น kg นั้นทำให้ระดับ resting total testosterone ลดลงประมาณ 5.23nmol/L เขาก็เห็นว่ามันมีประเด็นน่าสนใจ เลยไปศึกษาเพิ่มเติม ว่าเอ๊ะมันมีอะไรบ้าง เป็นผลจาก Low carb diet รึเปล่า ?

นิยามระดับ Protein นั้น เขานิยามไว้ว่า ถ้าต่ำกว่า 1.25g/kg/วัน หรือน้อยกว่า 18% ของพลังงานทั้งหมด คือ Low protein ถ้า High Protein คือ 1.9-3.4g/kg/วัน หรือพลังงานราว 27-47% ของพลังงานทั้งหมด ส่วนถ้ามากกว่า 3.4g/kg/วัน หรือมากกว่า 47% ของพลังงานทั้งหมดก็จัดเป็น Very high Protein

นิยามของระดับโปรตีน

ทีนี้เขาก็ไปศึกษาข้อมูลจากงานวิจัยที่เป็นเชิงทดลอง ซึ่งมีการศึกษาเกี่ยวกับการทานโปรตีน และ testosterone ก็เจองานเก่าและใหม่อยู่ 10 งาน จากข้อมูล 10 งานนี้เนี่ย พบว่าโปรตีนที่มากกว่า 3.4g/kg/วัน อาจจะตอบสนองต่อการออกกำลังกาย โดยส่งผลลด testosterone ส่งมาได้ แต่ผลจากการทานอาหาร หรือคาร์โบไฮเดรตยังไม่ชัดเจน

ข้อมูลจากงาน Intervention

ส่วนพวกงานที่เป็นลักษณะการวิจัยโดยการสังเกต (Observational research) มีอยู่ 4 งานที่เกี่ยวข้องกับระดับโปรตีนที่ทานและระดับ Testosterone ในพวกงานสังเกตการณ์นี้เขาวิเคราะห์ข้อมูลออกมาว่าระดับที่เริ่มส่งผลต่อการลดระดับของ Testosterone คือตั้งแต่ 2.5g/kg/วัน เมื่อรวมกับข้อมูลจากงานเชิงทดลอง เขาก็ให้ภาพของระดับโปรตีนที่ 2.5-3.4g/kg/วัน อาจส่งผลต่อการลดลงของ Testosterone

ข้อมูลจากงาน Observational

สาเหตุคืออะไร ?

เขากล่าวว่ากลไกที่อาจจะทำให้เกิดการลดลงของ Testosterone ที่น่าจะเป็นไปได้มากที่สุด น่าจะเป็นเรื่องของ Urea cycle เนื่องจาก Urea cycle เองก็มีขีดจำกัดในการสังเคราะห์ Urea ถ้ามีปริมาณ Nitrogen ที่มาจาก Amino acid เกินกว่าขีดจำกัดนั้น การลด Testosterone ลงอาจจะเป็นการเร่งการสังเคราะห์ Urea เพื่อนำไปกำจัด ซึ่งอาจจะเกิดร่วมกันกับการเพิ่มระดับ Cortisol ด้วย

อีกทางที่เป็นไปได้ก็อาจจะเป็นผลต่อเนื่องมาจากการที่มีระดับแอมโมเนียสูง (hyperammonaemia) พวกการอักเสบ (inflammation) และ oxidative stress ที่เกิดขึ้นจากภาวะระดับแอมโมเนียสูง ทำให้ระดับ Testosterone ไม่สมดุลย์ แต่เขาคิดว่าเป็นจากสาเหตุเรื่องของการเร่ง Urea cycle มากกว่า

ทั้งนี้ในปริมาณของ Testosterone ที่ลดลงในระดับนั้น จะส่งผลยังไงบ้างอันนี้ในงานนี้ไม่ได้กล่าวไว้นะครับ แต่โดยปกติระดับ Testosterone ของผู้ชายระดับปกติๆ จะมีราวๆ 10-35nmol/L ขึ้นอยู่กับสภาพร่างกาย อายุ และอื่นๆ [3]

สรุป

จากข้อมูลที่เขาศึกษา จากตอนแรกที่เขาพบว่าเมื่อทาน Low carb diet และมีระดับโปรตีนที่สูงกว่า 3.4g/kg/วัน พบว่ามีการลดระดับของ Testosterone ลง แต่ถ้าทาน Low carb diet แต่ระดับโปรตีนต่ำกว่า 3.4g/kg/วัน ไม่พบผลดังกล่าว พอเขามาศึกษาเพิ่มเติม พบว่าไม่เกี่ยวกับ Low carb หรือ fat เป็นผลจากปริมาณโปรตีนที่ทานอย่างเดียว

นอกจากนั้นการออกกำลังกาย เพิ่มความต้องการโปรตีนมากขึ้น ดังนั้นการทานโปรตีนที่มากกว่า 2.5g/kg/วัน ในคนที่ออกกำลังกายก็อาจจะไม่ได้ส่ผลมากนัก ส่วนรายละเอียดอื่นๆ เช่นชนิดของโปรตีน ระยะเวลาที่จะส่งผล ฯลฯ ก็ยังคงต้องศึกษากันต่อ

อ้างอิง

  1. Whittaker J. High-protein diets and testosterone. Nutrition and Health. 2022;0(0). https://doi.org/10.1177/02601060221132922
  2. Whittaker J, Harris M. Low-carbohydrate diets and men’s cortisol and testosterone: Systematic review and meta-analysis. Nutrition and Health. 2022;0(0). https://doi.org/10.1177/02601060221083079
  3. Testosterone. Mount Sinai Health System. (n.d.). Retrieved November 8, 2022, from https://www.mountsinai.org/health-library/tests/testosterone

GO TOP

🎉 You've successfully subscribed to Fat Fighting!
OK