ประโยชน์ของน้ำมันมะกอก

น้ำมันมะกอกส่งผลดีต่อสุขภาพ ในภาวะโรคต่างๆ ทั้งมะเร็ง โรคหัวใจ และเบาหวานประเภท 2 ยังไงบ้าง


ประโยชน์ของน้ำมันมะกอก

น้ำมันมะกอกนี่ขึ้นชื่อว่าเป็นแหล่งไขมันที่ดีและมีประโยชน์ในหลายด้านนะครับ นิยมใช้ในการประกอบอาหารโดยเฉพาะอาหารสไตล์เมดิเตอเรเนียน เป็นไอเท็มที่คนรักสุขภาพ ลดน้ำหนัก หลายๆคนเลือกนำมาใช้กัน

แต่ว่ามันมีประโยชน์ในด้านไหนบ้าง ในแง่ของสุขภาพ งานนี้เป็นการศึกษาของ Martínez-González และคณะ (2022) [1] เขาเลยมัดรวมงานวิจัยต่างๆ มาศึกษาเพื่อดูผลของน้ำมันมะกอก ต่อโรคหัวใจ , มะเร็ง , เบาหวานประเภท 2 และการเสียชีวิตจากเหตุต่างๆ โดยศึกษาเป็น Systematic review และ Meta-analysis นะครับ

Martínez-González และคณะ (2022)

ศึกษายังไง ?

โดยเขาค้นทั้งจากงาน Cohort และ RCT ที่ดูความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งต่างๆ ที่ว่ามาทุกงานจากอดีตจนถึง มค  2022 ที่ผ่านมา ถ้าเป็นงาน Cohort ก็ต้องมีการติดตามผลมากกว่า 3 ปี เป็น Prospective อย่างเดียว แบบอื่นไม่เอา ส่วนงาน RCT เอาเฉพาะที่ทำในคนเท่านั้นนะครับ

หลังจากเขาไปค้นฐานข้อมูลมา ก็ได้งานจำนวน 36 งานที่เข้าเกณฑ์เพื่อใช้ใน Review และอีก 27 งานที่ถูกใช้ใน Meta-analysis แต่ละงานที่นำมาศึกษาก็จะมีรายละเอียดการศึกษาต่างๆกันไปบ้างนะครับ พวกนี้เดี๋ยวไปดูรายละเอียดกันในงานเอาได้เลย

ผลที่ได้คือ ?

ผลที่น่าสนใจภาพรวม เมื่อดูในด้านการเสียชีวิตจากสาเหตุต่างๆ โรคหัวใจ และเบาหวาน การทานน้ำมันมะกอกได้ผลดีนะครับ การทานน้ำมันมะกอกวันละอย่างน้อย 25g ก็มีความสัมพันธ์ต่อความเสี่ยงที่ลดลง  ส่วนมะเร็งนั้นไม่ค่อยมีประโยชน์นะครับ ไม่ส่งผลอะไรเท่าไหร่

ผลต่อความเสี่ยงโรคหัวใจ
ผลต่อความเสี่ยงเบาหวานประเภท 2
ผลต่อความเสี่ยงการเสียชีวิตจากเหตุต่างๆ
ผลต่อความเสี่ยงโรคมะเร็ง

ทั้งนี้น้ำมันมะกอกมีหลายชนิดนะครับ ต้องเลือกใช้ให้เหมาะกับการปรุงอาหาร ว่าจะใช้แบบไหนเพราะแต่ละแบบมีจุดก่อควันที่ไม่เท่ากัน และข้อมูลในงานไม่ได้เปรียบเทียบ ว่าเอาไปทานแทนน้ำมันชนิดอื่น แต่เก็บข้อมูลว่าแต่ละคนใช้น้ำมันมะกอกในการทำอาหารปริมาณเท่าไหร่กันบ้าง [2]

น้ำมันมะกอกชนิดต่างๆ ภาพจาก theOliveTap.com

สรุป

จริงตัวน้ำมันมะกอกก็มีประโยชน์ของมันแหละ แต่ถ้าดูอาหารที่นิยมใช้น้ำมันมะกอกปรุงด้วย หลายๆเมนูมันก็เมนุสุขภาพอ่ะนะครับ อาจจะได้ผลดีจากสิ่งอื่นๆร่วมด้วยก็ได้ สำหรับงานนี้ก็เอาไว้ทราบเป็นข้อมูลสำหรับเรื่องประโยชน์ของน้ำมันมะกอกกันเป็นหลักแล้วกันนะครับ

ส่วนการนำมาฉีดเพิ่มขนาดนั้นเขาไม่ได้ศึกษาไว้ว่าปลอดภัยรึเปล่า 55

อ้างอิง

  1. Martínez-González MA, Sayón-Orea C, Bullón-Vela V, Bes-Rastrollo M, Rodríguez-Artalejo F, Yusta-Boyo MJ, García-Solano M, Effect of olive oil consumption on cardiovascular disease, cancer, type 2 diabetes, and all-cause mortality: a systematic review and metaanalysis, Clinical Nutrition, https://doi.org/10.1016/j.clnu.2022.10.001.
  2. 5 types of olive oils you should know. The Olive Tap. (n.d.). Retrieved October 14, 2022, from https://www.theolivetap.com/blog/types-of-olive-oils

GO TOP

🎉 You've successfully subscribed to Fat Fighting!
OK