ออกกำลังกายลดความเสี่ยงโรคหัวใจได้ แต่ว่าต้องออกมากน้อยแค่ไหนกัน ?

ออกกำลังกายแค่สัปดาห์ละไม่กี่นาที ก็ช่วยลดความสัมพันธ์ต่อความเสี่ยงในการเป็นโรคหัวใจ และการเสียชีวิตได้นะครับ


ออกกำลังกายลดความเสี่ยงโรคหัวใจได้ แต่ว่าต้องออกมากน้อยแค่ไหนกัน ?

เราก็ทราบกันดีอยู่แล้วนะครับ ว่าการออกกำลังกายส่งผลดีหลายๆอย่าง และหนึ่งในนั้นคือช่วยลดความเสี่ยงโรคหัวใจและมะเร็ง คำถามคือต้องออกแค่ไหนถึงจะเพียงพอ

Ahmadi และคณะ

ศึกษายังไง ?

ในงานนี้เป็นการศึกษาของ Ahmadi และคณะ (2022) [1] เพื่อดูความสัมพันธ์ของการออกกำลังกาย ในแง่ปริมาณและความหนัก ต่อภาวะการเกิดโรคหัวใจ และการเสียชีวิต เป็นการศึกษาจากข้อมูลสุขภาพ UK Biobank จากข้อมูล 502629 คน เขาคัดกลุ่มตัวอย่างออกมา 71893 คน อายุเฉลี่ย 62 ปี และเป็นผู้หญิง 55.9%

ข้อดีของฐานข้อมูลชุดนี้คือ การประเมินกิจกรรมทางกายเขาไม่ได้ใช้แบบสอบถาม แต่ใช้อุปกรณ์ตรวจสอบความเคลื่อนไหว ดังนั้นความแม่นยำในการประเมินกิจกรรมทางกายก็จะมากกว่าพวกใช้แบบสอบถามอย่างมากเลย เขาก็นำข้อมูลสุขภาพ และข้อมูลกิจกรรมทางกาย ที่ได้มามาวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ

ผลที่ได้คือ ?

ผลที่ได้ก็คือเขาพบว่า แม้กิจกรรมทางกายในระดับหนัก (Vigorous) เพียง 15 นาทีต่อสัปดาห์ ย้ำว่าต่อสัปดาห์นะครับ ไม่ใช่ต่อวัน ก็เริ่มมีผลสัมพันธ์ต่อการลดความเสี่ยงในการเสียชีวิตจากสาเหตุต่างๆ ได้ 16-18% แล้ว และเมื่อนานขึ้นเป็น 20 นาทีต่อสัปดาห์ ความสัมพันธ์ต่อความเสี่ยงในการเป็นโรคหัวใจก็ลดลงถึง 40%

ซึ่งถ้าจะให้ดีการออกกำลังกายระดับนี้ ให้ได้สัปดาห์ละ 50-57 นาที จะส่งผลดีต่อสุขภาพและความเสี่ยงต่อโรคหัวใจและการเสียชีวิตค่อนข้างชัดเจน ซึ่งก็ไม่ใช่ระยะเวลาที่นานอะไรมากนะครับ หลายคนพอพูดถึงให้ออกกำลังกาย มักจะคิดว่าต้องทำวันละ 2-3 ชั่วโมง จริงๆแล้วเพียงแค่เราทำ ไม่ต้องเยอะมากมาย ก็พอให้ส่งผลดีได้หลายๆอย่างแล้วครับ

สรุป

บางคนคิดว่าตัวเองไม่มีเวลา ก็เลยเลือกที่จะไม่ออกกำลังกายเลย นั่นยิ่งส่งผลเสียจากข้อมูลนี้ มันทำให้เกิดความยืดหยุ่นได้มากขึ้นนะครับ ว่าออกกำลังกายเพียงแค่นี้ ก็สัมพันธ์ต่อความเสี่ยงที่ลดลงได้ แล้วเชื่อเถอะครับ ถ้าคุณทำประจำๆ สม่ำเสมอ สักพักจะรู้สึกว่า 15-20 นาทีมันผ่านไปเร็วเหลือเกิน

อ้างอิง

  1. Matthew N Ahmadi, Philip J Clare, Peter T Katzmarzyk, Borja del Pozo Cruz, I Min Lee, Emmanuel Stamatakis, Vigorous physical activity, incident heart disease, and cancer: how little is enough?, European Heart Journal, Volume 43, Issue 46, 7 December 2022, Pages 4801–4814, https://doi.org/10.1093/eurheartj/ehac572

GO TOP

🎉 You've successfully subscribed to Fat Fighting!
OK