โกโก้ ส่งผลดีต่อสมอง ความคิด จริงรึเปล่า ?

การทานโกโก้ผลเป็นประจำ นาน 3 ปี ส่งผลช่วยเรื่องการทำงานของสมองในด้าน Coginitive ได้มั้ย ?


โกโก้ ส่งผลดีต่อสมอง ความคิด จริงรึเปล่า ?

ถ้าเราค้น Google ด้วยคำว่า โกโก้ ความจำ จะเจอข้อมูลที่สนับสนุนว่าดื่มโกโก้ชงแล้วดีต่อสมองบานเลยนะครับ และข้อมูลที่อยู่ Topๆ ก็ดูน่าเชื่อถือด้วย เพราะเป็นคลิปรายการที่ไปสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญกันมาเลยทีเดียว

อย่างไรก็ตามในโพสต์นี้ ก็ไม่ได้จะไปดิสเครดิตท่านไหน หรือรายการอะไรนะครับ (ออกตัวแรงเลย๕๕) แต่ว่าเจอข้อมูลจากการศึกษาที่น่าสนใจชิ้นนึง ก็เลยนำมาแชร์กันเบาๆ

งานนี้เขาศึกษาผลของผงโกโก้ (Cocoa extract) ต่อความสามารถในการใช้ความคิด ความเข้าใจของสมอง (Cognitive) ว่ามันส่งผลดีหรือไม่ ก่อนไปที่งาน เล่าคร่าวๆก่อนว่า Cocoa กับ Cacoa นั้นคนละชนิดกันนะครับ ผ่านการผลิตคนละแบบ สารที่มีประโยชน์ก็มีแตกต่างกันตามการแปรรูป (Cacoa มีเยอะกว่า)

ศึกษาในคนกลุ่มไหน ?

งานนี้เขาศึกษากับกลุ่มผู้สูงอายุ 65 ปีขึ้นไป ไม่ได้เป็นเบาหวาน และยังสามารถพูดคุยตอบรับการเก็บข้อมูลทางโทรศัพท์ได้ สุขภาพโดยทั่วๆไปก็คือดีประมาณนึงแหละเพราะเขามีเงื่อนไขทางประวัติสุขภาพอยู่หลายข้อที่ไม่ให้มี ที่สำคัญก็คือไม่ทานโกโก้ หรือวิตามินรวม ในระหว่างการศึกษา ไม่แพ้โกโก้หรือคาเฟอีน

ศึกษายังไง ?

ก็มีกลุ่มตัวอย่างที่ผ่านการคัดกรองมา 2262 คน จากนั้นเขาก็มาสุ่มให้ทาน Cocoa Extract (CE) , วิตามินรวม (MVM) และยาหลอก (Placebo) ซึ่งอิตัวหลอกเนี่ยมีหลอกของทั้ง CE และ MVM เลย แบ่งออกเป็นกลุ่มๆ 4 กลุ่ม แต่ละกลุ่มก็มีการทานเปรียบเทียบกันไประหว่าง CE-Placebo , MVM-Placebo กับ CE, MVM-Placebo กับ CE-Placebo, MVM และ CE, MVM

ส่วนผลที่เขาประเมิน ก็ใช้การสัมภาษณ์ผ่านโทรศัพท์ เพื่อประเมิน Cognitive Status ก็เป็นการทดสอบรูปแบบต่างๆ ที่ใช้ทดสอบความจำ การทำงานของสมอง ตรงนี้มีหลายวิธีที่เขานำมาใช้นะครับ ทั้ง Telephone Interview for Cognitive Status, Immediate and Delayed Story Recall, Oral Trail Making Test, Verbal Fluency, Number Span Test, และ Digit Ordering Test ทั้งหมดนี้เป็นชื่อวิธีการทดสอบ และมีการทำประเมิน Cognitive Change Index, Geriatric Depression Scale-Short Form และ Women’s Health Initiative Insomnia Rating Scale เป็นแบบประเมินด้านต่างๆ  ที่ถูกนำมาใช้เพื่อประเมินผล ของ Cognitive ในงานนี้

ผลที่ได้คือ ?

ทำการศึกษายาวเป็นระยะเวลา 3 ปี จากข้อมูลที่ได้ทั้งหมด เมื่อนำมาวิเคราะห์ทางสถิติแล้วเขาก็พบว่า การทานผงโกโก้ ซึ่งมี flavanols 500mg/วัน นั้น เมื่อเทียบกับ Placebo ในระยะเวลา 3 ปี มีความแตกต่างกันน้อยมาก แต่ปรากฎว่าการทาน วิตามินรวมให้ผลที่ดีกว่า

ก็เป็นข้อมูลที่น่าสนใจ เป็นการศึกษาในกลุ่มใหญ่ ระยะเวลานาน และลักษณะการให้ทานก็ใกล้เคียงกับการไปทานในชีวิตปกติๆของเรา แต่ก็มีข้อจำกัดอยู่บ้างเช่นไม่มีการประเมินที่มีการใช้ Biomarker มาดูผลนะครับ

จริงๆ ตัวโกโก้ ไม่ใช่ว่าไม่ดีนะครับ มันก็มีสารพฤษเคมี (flavonoids) ที่เป็นประโยชน์ ต่อสุขภาพอยู่ เพียงแต่ว่าจะส่งผลดีต่อสิ่งที่เราต้องการมั้ย มีผลต่อกลุ่มคนที่เราต้องการให้ได้ผลนั้นรึเปล่า และถ้ามันจะส่งผลดีต้องทานในปริมาณเท่าไหร่ พวกนี้ต้องศึกษาดูกันไปหลายๆ ด้าน หลายๆกลุ่ม หลายๆงานนะครับ

เหมือนกับสิ่งอื่นๆแหละครับ บางอย่างมีสารที่อาจจะส่งผล มีสิ่งที่กลไกมันส่งผลดี แต่พอนำมาศึกษาให้ทานกันจริงๆ อาจจะไม่ได้เกิดผลตามกลไกที่คิดก็มีความเป็นไปได้อยู่เหมือนกัน

สรุป

จากข้อมูลนี้เขาก็สรุปไว้ว่า ในกลุ่มคนอายุ 65 ปีขึ้นไป การทานผงโกโก้ เป็นระยะเวลา 3 ปี ไม่มีผลอะไรกับการรู้คิด (Cognition) ในทางกลับกันพบว่าการทานวิตามินรวม ให้ผลพัฒนาหรือปกป้องการทำงานของสมอง (Cognitive function) ได้ดีกว่าซะงั้น

อ้างอิง

  1. Baker, L. D., Manson, J. E., Rapp, S. R., Sesso, H. D., Gaussoin, S. A., Shumaker, S. A., & Espeland, M. A. (2022). Effects of cocoa extract and a multivitamin on cognitive function: A randomized clinical trial. Alzheimer's & dementia : the journal of the Alzheimer's Association, 10.1002/alz.12767. Advance online publication. https://doi.org/10.1002/alz.12767

GO TOP

🎉 You've successfully subscribed to Fat Fighting!
OK