การกินตาม DNA กินตามยีน ได้ผลดีต่อการลดน้ำหนักจริงรึเปล่า ?

การกินตาม DNA ช่วยให้ลดน้ำหนักได้ดีขึ้นมั้ย แล้วถ้าไม่ได้กินให้เหมาะกับ DNA จะทำให้ลดน้ำหนักได้ยากจริงรึเปล่า ?


การกินตาม DNA กินตามยีน ได้ผลดีต่อการลดน้ำหนักจริงรึเปล่า ?

ปีนี้กระแสกินตาม DNA น่าจะเริ่มมามากขึ้น เนื่องจากเท่าที่สายข่าวรายงานมา กลุ่มอาหารเสริมบางแบรนด์เริ่มทำตลาดเรื่องทานตาม DNA มีการจัด  DNA kit ให้บริการ ก็มีคนมาถามๆผมเป็นระยะๆ ว่ามันโอเครึเปล่า วันนี้ก็ขอเอางานวิจัยที่น่าสนใจมาแชร์นะครับ

Bayer และคณะ (2020)

งานนี้เป็นการศึกษาของ Bayer และคณะ (2020) [1] เป็นการศึกษาแบบ Systematic Review ศึกษาดูว่า Genotype แต่ละอย่าง เมื่อนำมาใช้วางแผนโภชนาการสำหรับการทานเพื่อลดน้ำหนักเนี่ย ให้ผลยังไงบ้าง เป็นการศึกษาปฎิสัมพันธ์ (Interaction) ระหว่าง ความหลากหลายทางพันธุกรรม (single nucleotide polymorphisms , SNPs) กับ สารอาหารหลัก (macronutrient) เพื่อดูผลในเรื่องของการลดน้ำหนัก (weight loss)

ศึกษาจากอะไร ?

การศึกษาก็ศึกษาจากงานที่ตีพิมพ์ 27 งาน ที่ศึกษาเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ จากฐานข้อมูลงานวิจัยต่างๆ PICO ที่เขากำหนดในการคัดเลือกงานเข้ามา อันดับแรกก็ดูงานที่เป็น intervention เท่านั้นนะครับ อันดับที่สองมีการอธิบาย การไดเอทที่ทำไว้ อันดับต่อมา มีข้อมูล SNP กำกับ และอันดับสุดท้าย ผลลัพธ์ที่ต้องการคือเรื่องของการลดน้ำหนัก

ซึ่งก็ทำให้ได้ข้อมูลจาก จากการทดลอง RCT ที่ทำในคนทั้งสิ้น 8 การทดลองที่นำมาวิเคราะห์ ผลที่ได้มีหลายสิ่งที่พบนะครับ เขาก็วิเคราะห์แยกกลุ่มไปตามสารอาหารหลัก ไขมัน คาร์โบไฮเดรต และโปรตีน ว่าแต่ละงานต่างๆ ศึกษายังไง พบอะไรบ้าง

สิ่งที่เขาพบคือ ..

สิ่งที่เขาพบก็คือ งานส่วนใหญ่ (24 งาน) สนใจเกี่ยวกับไขมัน ซึ่งก็อาจจะเป็นเพราะว่ามันเป็นสารอาหารที่ให้พลังงานมากที่สุด และในอดีตการลดน้ำหนักมักจะเน้นไปที่การลดการทานไขมัน ผลของงานส่วนใหญ่พบว่าไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ ไม่มีความชัดเจนของผลที่ได้ ผลที่พบไม่ได้เกิดซ้ำในงานอื่นๆ

ซึ่งผลลักษณะเดียวกันนี้ ก็พบในงานที่ศึกษาเกี่ยวกับคาร์โบไฮเดรต และโปรตีนด้วย โดยรวมเนี่ย คือถ้าดูในงานแต่ละงาน บางงานบอกว่ามีนัยสำคัญทางสถิติ แต่เมื่อไปดูงานอื่นที่ศึกษาเหมือนกัน พบข้อมูลที่แตกต่างกันออกไป สองงานที่ตีพิมพ์ออกมาแม้จะมีจำนวน 27 งาน แต่ก็มาจากการวิจัยเพียง 8 การวิจัยเท่านั้น

ต่อมาการเก็บข้อมูลอาหารที่ทานในแต่ละงานมีความแตกต่างกัน ส่วนมากมาจากการให้บันทึกลงแบบสอบถามเอง ซึ่งมันมีความคลาดเคลื่อนเยอะ แล้วก็พบว่าการศึกษาแทบทั้งหมดเป็นแบบที่ทำไปตามสมมุติฐาน เพื่อดูยีนที่ปักธงไว้ ไม่มีการศึกษาแบบศึกษาเพื่อดูจีโนมที่แตกต่างกัน จากฟีโนไทป์ ที่สนใจ (GWAS)

รูปแบบการศึกษาแบบ GWAS (Genome-wide association studies)

เพราะว่าฟีโนไทป์หนึ่ง อาจจะเกิดจากจีโนไทป์ที่เกี่ยวข้องมากกว่าหนึ่งก็ได้ ซึ่งในงานที่เขานำมาศึกษาไม่พบว่ามีงานที่ศึกษาลักษณะนี้ อันนี้เผื่อใครไม่คุ้นเรื่องพวกนี้ จีโนไทป์ คือเรามียีนอะไรกันบ้าง แต่ฟีโนไทป์ คือ มันมีการแสดงออกให้เห็นออกมายังไงบ้าง การที่เราผมสีน้ำตาล อาจจะมาจากจีโนไทป์หลายอันที่เกี่ยวข้อง แต่คือหนึ่งฟีโนไทป์ (ยกตัวอย่างแบบสมมุตินะ)

ความแตกต่างของ Genotype และ Phenotype

สรุป

โดยสรุปเนี่ย จากที่เขาศึกษางานวิจัยหลายงาน คัดงานที่เกี่ยวข้องมา จากนั้นก็มาทำการศึกษาอย่างเป็นระบบ เขาพบว่าผลของการทานตาม DNA เพื่อลดน้ำหนัก ไม่พบว่ามีนัยสำคัญ SNP ที่เกี่ยวข้องกับสารอาหารหลักแค่ 3 อย่างนี้เท่าที่ศึกษานี่ก็มีตัวที่เกี่ยวข้องเยอะมาก (ตัวที่ยังไม่รู้จะมีอีกมั้ย) และผลการศึกษาที่พบ มันยังไม่เกิดซ้ำจนเกิดข้อสรุปได้ชัดเจน

สรุปของสรุปคือ มันยังไม่มีความชัดเจนขนาดว่าจะบอกได้ว่า กำหนดการทานตาม DNA แล้วให้ผลดีได้แบบนั้นจริงๆ ในทางกลับกัน ก็ยังไม่ชัดขนาดบอกได้ว่าถ้าไม่กินตาม DNA แล้วจะเกิดผลเสีย ทำให้ลดน้ำหนักไม่ลง Personalize Nutrition กินตาม DNA คือเรื่องของอนาคต แต่ตอนนี้อยากให้อยู่กับปัจจุบันก่อนที่จะไปอะไรกับมันมาก แต่ถ้าเงินเยอะ อยากลองดู อันนั้นแล้วแต่ ตังใครตังมัน อิอิ

เพิ่มเติม

จริงๆ ปีก่อนผมก็เคยพิมพ์ถึงเรื่องนี้ไว้นะครับ ตอนนั้นเป็นการพิมพ์จากการที่ไปศึกษาคอร์ส Nutrigenomics พื้นฐานมาสองคอร์ส และข้อมูลจากที่เรียนมาจากคอร์ส Sport Nutrition แล้วเห็นว่ามันน่าจะมีกระแสเรื่องนี้มาในอนาคต เป็นห่วงก็เลยพิมพ์ถึงไว้เมื่อปีก่อน เรื่องการวางแผนการทานตาม DNA เนี่ยข้อมูลมันยังไม่ชัดเจน และต้องระวังว่าการที่เราจะทานหรือไม่ทานอะไร เพื่อแก้ปัญหาหนึ่ง อาจจะก่อให้เกิดอีกปัญหานึงก็ได้ [2] ใครสนใจก็ลองคลิกไปอ่านกันดูได้นะครับ บทความสั้นๆชื่อว่า "การทานอาหารตามยีน ตามพันธุกรรม"

และก่อนนี้ก็เคยนำเสนอเรื่อง ของ FTO Gene ว่ามีผลยังไงบ้างไว้ในเพจนะครับ เผื่อใครสนใจ ก็ลองไปอ่านดูกันได้ ยีนอ้วน FTO มันทำให้เราอ้วนได้ยังไง https://www.facebook.com/FatFightingChannel/posts/3977018485748114
แล้วก็อีกเรื่องนึง ว่ายีนอ้วนมันทำให้เราลดความอ้วนได้ยากกว่าจริงรึเปล่า
https://www.facebook.com/FatFightingChannel/posts/3985173411599288
ใครสนใจลองไปอ่านกันดูได้นะครับ

อ้างอิง

  1. Bayer S, Winkler V, Hauner H, Holzapfel C. Associations between Genotype–Diet Interactions and Weight Loss—A Systematic Review. Nutrients. 2020; 12(9):2891. https://doi.org/10.3390/nu12092891
  2. บัวเพ็ชร, พงศ์พันธ์. (2021b, December 15). การทานอาหารตามยีน ตามพันธุกรรม. Fat Fighting. Retrieved July 4, 2022, from https://www.fatfighting.net/editor-talk-genotype-and-nutrition/

GO TOP

🎉 You've successfully subscribed to Fat Fighting!
OK