ข้าวขาวอันตรายไม่ต่างจากขนม ?

เห็นสื่อพาดหัวใหญ่โตว่า ข้าวขาวไม่ดีต่อหัวใจ กินระยะยาวไม่ต่างจากกินน้ำตาลในขนมหวาน มันก็อดไม่ได้ที่จะลองหารายละเอียดอ่านดูหน่อยนะครับ แต่สิ่งที่พบก็ค่อนข้างคลุมเครือ


ข้าวขาวอันตรายไม่ต่างจากขนม ?

GO TOP

🎉 You've successfully subscribed to Fat Fighting!
OK