[Friday-Finance] อัพเดตมุมมองการลงทุนในหุ้นยุโรป และหุ้นสหรัฐ จากผู้เชี่ยวชาญ

"ตั้งแต่เดือนมิ.ย.ที่ผ่านมาพบว่า ยุโรปมีอัตราการฉีดวัคซีนที่สูงกว่าสหรัฐ การแพร่ระบาดของสายพันธุ์เดลต้าในยุโรปจึงรุนแรงน้อยกว่าในสหรัฐ ส่งผลให้เศรษฐกิจของยุโรปยังคงฟื้นตัวอย่างต่อเนื่อง"


1 min read
[Friday-Finance] อัพเดตมุมมองการลงทุนในหุ้นยุโรป และหุ้นสหรัฐ จากผู้เชี่ยวชาญ

สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในสหรัฐและยุโรป

-ตั้งแต่เดือนมิ.ย.ที่ผ่านมาพบว่า ยุโรปมีอัตราการฉีดวัคซีนที่สูงกว่าสหรัฐ
-การแพร่ระบาดของสายพันธุ์เดลต้าในยุโรปจึงรุนแรงน้อยกว่าในสหรัฐ
-ส่งผลให้เศรษฐกิจของยุโรปยังคงฟื้นตัวอย่างต่อเนื่อง
*สรุป: แนะนำให้ยังคงสัดส่วนหุ้นยุโรปที่มีในพอร์ต แต่ไม่แนะนำให้ทิ้งหุ้นสหรัฐเนื่องจากผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนในสหรัฐไม่ได้ขึ้นอยู่กับเศรษฐกิจภายในประเทศเพียงอย่างเดียว

สถานการณ์เศรษฐกิจสหรัฐ

-ภาคการผลิตของสหรัฐยังอยู่ในช่วงของการขยายตัว โดยดัชนี Manufacturing PMI (Purchasing Manager Index) เพิ่มจาก 59.50 ในเดือนก.ค. เป็น 59.90 ในเดือนส.ค. เนื่องมาจากยอดสั่งสินค้าที่เพิ่มขึ้น
-ตัวเลขเงินเฟ้อ PPI (Producer Price Index) และ CPI (Consumer Price Index) แม้จะผ่านจุดสูงสุดแล้วแต่ยังคงมีความเสี่ยง โดย PPI มีความเสี่ยงจากอัตราค่าระวางเรือ และ CPI มีความเสี่ยงจากอัตราค่าเช่าบ้าน
-ตัวเลขการจ้างงานและตัวเลขเงินเฟ้อที่ออกมาทำให้ FED ยังสามารถใช้นโยบายผ่อนคลายทางการเงินต่อไปได้
*สรุป: แนะนำเฝ้าระวังตัวเลขเงินเฟ้อและการจ้างงาน ภายหลังจากที่การแพร่ระบาดของสายพันธุ์เดลต้าในสหรัฐฯปรับตัวลดลง

มุมมองต่อการลงทุนในหุ้นยุโรปและหุ้นสหรัฐ

-การแพร่ระบาดของสายพันธุ์เดลต้าส่งผลกระทบต่อยุโรปน้อยกว่าภูมิภาคอื่น ทำให้เศรษฐกิจของยุโรปมีการฟื้นตัวที่ดี
-ในสหรัฐ ตัวเลขเงินเฟ้อมีแนวโน้มที่จะค่อย ๆ ลดลง ขณะที่ตัวเลขการจ้างงานออกมาไม่ดีเท่ากับที่คาด ทำให้ FED ยังคงดำเนินนโยบายผ่อนคลายทางการเงินต่อไป
-กำไรของหุ้นในกลุ่ม Healthcare และ Tech ได้รับผลกระทบจากเงินเฟ้อน้อย
*สรุป: แนะนำให้ยังคงสัดส่วนหุ้นยุโรป หุ้นในกลุ่ม Healthcare และหุ้นในกลุ่ม Tech ที่มีในพอร์ต

ที่มาภาพประกอบ: "freepik" (3d photo created by kjpargeter - www.freepik.com)

ที่มาของบทความ: 2Fi: Finance & Fitness Blockdit

สรุปจาก: FINNOMENA LIVE - “เงินเฟ้อลดลงมา FED เริงร่า ตลาดหุ้นกลับมา Risk On”

สนใจลงทุน #กองทุนรวม ผ่าน #FINNOMENA เลือกกองได้ 22 บลจ.โดยมีผม ทศพล สุวรรณสุต ใบอนุญาตจากกลต.เลขที่ 115000 ทำหน้าที่ให้คำแนะนำ (ไม่มีค่าบริการเพิ่ม) เพียงยืนยันตัวตนด้วย NDID ทำแบบประเมิน KYC ออนไลน์ อนุมัติใน 1 สัปดาห์ (กรุณากรอก Referral code: 115000) https://link.finnomena.com/ifa?refcode=115000

GO TOP

🎉 You've successfully subscribed to Fat Fighting!
OK