ดูกันชัดๆ ฮูลาฮูปลดรอบเอวได้จริงหรือไม่ !!

ฮูลาฮูป สามารถลดเอวได้จริงหรือไม่ วันนี้ผมจะนำเอาผลการทดลองในงานวิจัยมาดูกันให้ชัดๆไปเลยนะครับ


ดูกันชัดๆ ฮูลาฮูปลดรอบเอวได้จริงหรือไม่ !!

กลับมาเป็นกระแสในบ้านเรากันอีกครั้งนะครับ กับฮูลาฮูป (Hula Hoop) เอาจริงๆนี่ไม่ใช่ครั้งแรกนะครับที่ฮูลาฮูปได้รับความสนใจ และนิยมเล่นกัน มันเคยมีมาหลายรอบแล้วละครับ อย่างน้อยๆตั้งแต่ผมเข้าวงการลดความอ้วนมา 18 ปี ก็เห็นกระแสที่มาเป็นคลื่นลูกใหญ่แล้วก็จางไปไม่ต่ำกว่าสามรอบ เพราะอะไรเดี๋ยวค่อยว่ากันข้างล่าง ก่อนอื่นมาว่ากันที่หัวข้อก่อนดีกว่าว่ามันลดรอบเอวได้จริงมั้ย

ว่าด้วยผลการทดลองจากงานวิจัย

งานวิจัยชิ้นที่ 1

ขอเริ่มด้วยงานชิ้นแรก เป็นงานทดลองจากคณะวิจัยไทยของเรานะครับ หัวข้องานชิ้นนี้ชื่อว่า EFFECTS OF AEROBIC HULA HOOP EXERCISE ON WAIST CIRCUMFERENCE AND BLOOD HDL CHOLESTEROL IN HEALTH CARE PERSONNEL งานชิ้นนี้เขาจัดกลุ่มผู้ร่วมทดลองเป็นกลุ่มเดียวนะครับ วัดผลก่อนและหลังทดลองเปรียบเทียบกัน กลุ่มตัวอย่างมีรอบเอวระหว่าง 80-90 เซนติเมตร (31.5 - 35.4 นิ้ว) สามารถออกกำลังกายได้ และไม่มีปัญหากระดูกสันหลัง ใช้ห่วงฮูลาฮูปหนัก 1.2 กิโล ขนาด 41.5 นิ้ว กำหนดวันละ 40 นาที สัปดาห์ละ 3 วันอย่างน้อยทำจนครบ 12 สัปดาห์ โดยมีการเปิดวีดีโอให้เต้นตามพร้อมๆกัน หลังจากครบ 12 สัปดาห์ก็จะวัดรอบเอว และเจาะเลือดวัดระดับ HDL ผู้ร่วมทดสอบรู้ขั้นตอนและวัตถุประสงค์ของการทดลอง ครบกำหนดมีผู้ร่วมทดสอบจนจบงาน 31 คน ผลที่ได้ออกมาดังตารางนี้นะครับ

ผลการวัดรอบเอว ก่อนและหลังการเล่นฮูลาฮูป 12 สัปดาห์
ผลการตรวจระดับ HDL ก่อนและหลังการเล่นฮูลาฮูป 12 สัปดาห์

ก็จะเห็นว่ารอบเอวลดลงอยู่นะครับ มากบ้างน้อยบ้าง ค่าเฉลี่ยคือลดลง 7.34 เซนติเมตร (2.89 นิ้ว) ส่วนค่า HDL เพิ่มขึ้นเฉลี่ย 3.52 ผู้วิจัยสรุปผลว่าการเล่นฮูลาฮูป เป็นกิจกรรมออกกำลังกายที่สามารถลดรอบเอวและเพิ่ม HDL ได้ สามารถเล่นกันเป็นกลุ่มได้ดี แต่ก่อนที่จะเล่นฮูลาฮูปควรได้รับการฝึกการเล่นที่ถูกต้องก่อนเพื่อให้ได้ผลที่ถูกต้องและลดผลกระทบ และการเลือกขนาดของฮูลาฮูปมีผลในการป้องกันการเกิดอาการบาดเจ็บ

งานวิจัยชิ้นที่ 2

ชิ้นที่สองก็เป็นงานทดลองจากคณะวิจัยชาวไทยเช่นกันครับ หัวข้องานชิ้นนี้ชื่อว่า ผลของโปรแกรมการออกกําาลังกายโดยใช้ฮูลาฮูปที่มีต่อสุขสมรรถนะ การลดเฉพาะส่วน และระดับไขมันในเลือดในหญิงที่มีภาวะน้ําหนักเกิน งานนี้ผู้ร่วมทดสอบ 34 คนนะครับ อายุระหว่าง 25-50 ปี มีภาวะน้ำหนักเกิน BMI 23-28.4 แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม

  • กลุ่มที่ 1 ใช้ฮูลาฮูปไม่ใส่น้ำ
  • กลุ่มที่ 2 ใช้ฮูลาฮูปใส่น้ำ 500 ml
  • กลุ่มที่ 3 ใช้ฮูลาฮูปใส่น้ำ 750 ml

ออกกำลังกายโดยเล่นฮูลาฮูป 50 นาที เล่นบริเวณเอว 30 นาที เล่นบริเวณต้นแขน 2 ข้างข้างละ 10 นาที เล่น 3 ครั้งต่อสัปดาห์ การทดลองทำทั้งสิ้น 12 สัปดาห์ ผลการวิจัยของงานชิ้นนี้ เป็นไปตามนี้นะครับ มีหลายค่าตารางอื่นๆถ้าสนใจคลิกไปดูรายละเอียดในชิ้นงานข้างต้นได้ครับ

ความเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยา หลังจากเล่นฮูลาฮูป 12 สัปดาห์
ความเปลี่ยนแปลง การลดเฉพาะส่วน หลังจากเล่นฮูลาฮูป 12 สัปดาห์

ผู้วิจัยสรุปผลการทดลองไว้ว่า หลังจากเล่นฮูลาฮูป 12 สัปดาห์ น้ำหนักตัว Body fat สมรรถภาพหัวใจปลอด ระดับไขมันในเลือดไม่พบการเปลี่ยนแปลง ส่วนเรื่องความแข็งแรงกล้ามเนื้อ กลุ่มที่เล่นฮูลาฮูปแบบใส่น้ำทั้ง 500 และ 750 ml มีค่าเฉลี่ยความแข็งแรงต้นแขนต้นขาเพิ่มขึ้น มีความอ่อนตัวเพิ่มขึ้น และในส่วนของรอบแขน รอบเอว ไขมันใต้ผิวหนังบริเวณแขนและเอว ของทั้งสามกลุ่มลดลง แต่ต้นขาไม่ลด ไขมันใต้ผิวหนังบริเวณ อก หลังและต้นขา ไม่เปลี่ยนแปลง

งานวิจัยชิ้นที่ 3

ชิ้นที่สามเป็นงานชื่อว่า Effects of Weighted Hula-Hooping Compared to Walking on Abdominal Fat, Trunk Muscularity, and Metabolic Parameters in Overweight Subjects: A Randomized Controlled Study งานชิ้นนี้จุดเด่นอยู่ที่เขาทดลองเทียบผลระหว่างการเล่นฮูลาฮูป กับการเดิน โดยกลุ่มผู้ร่วมทดลองกลุ่มแรก 27 คน เล่นฮูลาฮูป 6 สัปดาห์ และเดินอีก 6 สัปดาห์ ส่วนอีกที่ 2 จำนวน 26 คน ให้เดินก่อน 6 สัปดาห์ แล้วเล่นฮูลาฮูป 6 สัปดาห์   การเล่นฮูลาฮูปเล่นอยู่เฉลี่ยวันะ 12 นาที ส่วนการเดินวัดจากจำนวนก้าวทั้งวัน เป้าหมายวันละประมาณ 10,000 ก้าว

การเปลี่ยนแปลงด้านต่างๆเมื่อเปรียบเทียบการเดินและการเล่นฮูลาฮูป

พบว่าในด้านน้ำหนักตัวทั้งสองกลุ่มมีความเปลี่ยนแปลงใกล้เคียงกัน ลดน้ำหนักได้พอๆกัน ในส่วนของสัดส่วนไขมันหน้าท้องวัดด้วยเครื่อง DEXA การเล่นฮูลาฮูปลด %fat ได้ดีกว่า ซึ่งก็สอดคล้องกับข้อมูลของกล้ามเนื้อแกนกลางที่เพิ่มขึ้นเมื่อเล่นฮูลาฮูป รอบเอวลดลงมากกว่าการเดินเฉลี่ย 2.4 ซม.

สรุปจากงานวิจัย

จากทั้ง 3 งานวิจัยที่ยกมาให้อ่านกัน ก็อย่างที่เห็นนะครับ ทุกงานสรุปไว้ใกล้เคียงกันว่าฮูลาฮูปนั้นมีส่วนในการลดรอบเอวได้ สามารถเพิ่มความแข็งแรงให้กับกล้ามเนื้อช่วงเอวได้ สามารถใช้เป็นกิจกรรมที่ออกกำลังกายในช่วงแอโรบิคได้

ภาพจาก https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Brazilian_Hula_Hoop.jpg

ในที่สุดก็มีวิธีลดเฉพาะส่วนแล้ว !!!

แม้ว่าผลในการทดลองพบว่าช่วงเอวของผู้ร่วมทดลองมีขนาดที่ลดลง แต่ถ้าพิจารณาดูแล้วก็มีความเป็นไปได้ว่าผลที่ได้เกิดจากสองเรื่องนะครับ เรื่องแรกคือมันคือผลของการออกกำลังกายแบบแอโรบิค อันนี้ต่อให้ไม่เล่นฮูลาฮูป ไปเต้น T25 เต้นตามเบเบ้ เต้น Taebo หรืออื่นๆ ก็ให้ผลในการลดสัดส่วนได้เหมือนกัน อีกเรื่องนึงคือเรื่องที่การที่กล้ามเนื้อหน้าท้องเอวได้รับการขยับ การหดเกร็งเพื่อรักษาการทรงตัวของห่วง และบริหารในลักษณะการหมุนไปมาทำให้มีความแข็งแรงเกิดขึ้น ก็สามารถกระชับเนื้อเยื่อผิวหนังโดยรอบบริเวณเข้ามาได้ เหมือนการออกกำลังกายชนิดอื่นๆ ที่ทำให้เราเฟิร์มขึ้นในตำแหน่งต่างๆได้เช่นเดียวกัน ดูแล้วก็ยังไม่ชัดเจนถึงขนาดว่าเป็น Spot Reduction 100%

เอาละอย่างน้อยงานวิจัยก็บอกว่าได้ผลดีกว่าเดิน

อันนี้ถ้าเรามองไปที่ขั้นตอนการทดลองงานวิจัยที่เทียบการเล่นฮูลาฮูปกับการเดิน จะพบว่าเขาไม่ได้เดินในลักษณะการออกกำลังกายที่เราคุ้นเคยนะครับ มันเป็นการนับจากการเดินระหว่างวันให้ครบ 10,000 ก้าวเฉยๆ HR เฉลี่ยอยู่ที่ระดับต่ำกว่า Zone 2 อีกต่างหาก แต่ถ้าเราใช้ระยะเวลาเท่าที่เล่นฮูลาฮูป ออกไปเดินเร็วให้ HR อยู่อย่างน้อยๆที่ Zone 2 ผลน่าจะออกมาอีกอย่าง อันนี้คือข้อควรระวังอย่างนึงเวลาเราดูงานวิจัยว่าอย่าดูแค่ผลสรุปของมันนะครับ ต้องไปดูวิธีการทดลองของเขาด้วยว่าเขาทำยังไง

ทำไมโค้ช หรือเทรนเนอร์หลายคนถึงไม่ค่อยแนะนำ

อันนี้บางคนอาจจะเคยเห็นโค้ช หรือเทรนเนอร์บางคน ไม่แนะนำให้เล่นฮูลาฮูป ก็ไม่ค่อยแปลกใจเท่าไหร่นะครับ เพราะอย่างถ้าเทียบจากผลของงานวิจัยข้างต้น เอาจริงๆผลในลักษณะนั้น ด้วยเวลาที่ใกล้เคียงกัน ในมุมมองของมืออาชีพ ไม่แปลกถ้าเขาจะมองว่าเอาเวลาไปทำอย่างอื่นได้ผลมากกว่า หรือแม้แต่ไม่ต้องออกกำลังกาย ถ้าอยู่ในโปรแกรมของนักโภชนาการ ผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการที่มีความรู้ที่ถูกต้อง ระยะเวลา 12 สัปดาห์หรือประมาณ 3 เดือน คุมอาหารอย่างเดียวก็สามารถได้ผลลัพธ์ที่มากกว่าได้ครับ

หรือในหลายกรณีที่บอกว่าเล่นฮูลาฮูปแล้วลดได้จริง พบว่านอกจากการเล่นฮูลาฮูปแล้ว ก็มีการออกกำลังกายประเภทอื่น มีการควบคุมอาหารร่วมด้วย ดังนั้นจึงพูดได้ยากครับ ว่าผลที่ได้เกิดขึ้นจากฮูลาฮูปเพียงอย่างเดียว

ภาพจาก https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Girl_twirling_Hula_Hoop,_1958.jpg

ฮูลาฮูปเหมาะกับใคร

จากผลการทดลองในงานวิจัย รวมถึงจากที่ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์จากกลุ่มผู้เล่นฮูลาฮูป ฮูลาฮูปนั้นเหมาะกับคนที่

  • รักที่จะเล่นฮูลาฮูป ชอบเล่นอยู่แล้ว
  • คนที่ไม่สะดวกไปออกกำลังกายนอกบ้าน หรือไปออกกำลังกายที่อื่น
  • คนที่ไม่ชอบออกกำลังกายแบบอื่น

ด้วยงบที่ไม่ได้สูงมากนัก ฮูลาฮูปก็อาจเป็นกิจกรรมออกกำลังกายสำหรับคนที่ชอบเล่นมันอยู่แล้วเป็นทุนได้นะครับ สำหรับคนที่ต้องอยู่กับบ้านไปฟิตเนสไม่สะดวก ออกไปวิ่งไปเดินข้างนอกไม่สะดวก ฮูลาฮูปเป็นกิจกรรมออกกำลังกายอย่างหนึ่งได้ แต่ถ้าไม่ได้รักชอบอะไรมากนัก อยากเล่นเพราะเห็นคนบอกว่าเล่นแล้วได้เอว S เอาจริงๆ การออกกำลังกายรูปแบบอื่น ที่ลดไขมันสะสมในร่างกายได้ ก็สามารถสร้างเอว S ให้ได้เช่นกัน เช่นการเต้น หรือการเล่นบอดี้เวท เล่น Resistance band ต่างๆ ซึ่งสามารถทำได้ในบ้านและใช้งบประมาณไม่มากด้วยเช่นเดียวกัน

ข้อควรระวัง

ทั้งนี้ข้อควรระวังในการเล่นฮูลาฮูป ก็คือต้องศึกษาการเล่นที่ถูกต้องให้ดีก่อนนะครับ ว่าจะหมุนยังไง ขยับกล้ามเนื้อยังไง ไม่ให้มีปัญหากับกระดูกสันหลัง เพราะมีหลายกรณีนะครับที่เล่นกันจนมีปัญหากับหมอนรองกระดูก อาจจะเกิดจากการเล่นที่ไม่ถูกท่า หรืออาจจะมีจากการเล่นที่นานมากเกินไป หรืออย่างบางกรณีอาจจะมีปัญหาจากข้อเข่าได้ โดยธรรมชาติแล้วข้อเข่าเราออกแบบมาใช้งานในลักษณะบานพับ แตกต่างจากหัวไหล่ที่หมุนได้ในหลายทิศทาง ถ้ามีการเคลื่อนไหวในลักษณะหมุนเข่าต่อเนื่องนานๆ อาจจะส่งผลให้เกิดอาการบาดเจ็บได้

ในเรื่องต่างๆเหล่านี้ต้องระวัง เพราะถ้าเทียบผลที่ได้ในการลดเอวตามค่าเฉลี่ยอย่างที่กล่าวมาแล้วจากผลการทดลองทั้งสามงานนั้น กับสุขภาพของข้อหรือหมอนรองกระดูกต่างๆเมื่อเกิดปัญหาขึ้นมาแล้ว ความคุ้มค่าอาจจะเทียบกันไม่ได้เลยนะครับ

วิธีเล่นฮูลาฮูป

สำหรับท่านที่สนใจเล่นฮูลาฮูปนะครับ ลองดูคลิปสอนเล่นคลิปนี้ดู สังเกตการเคลื่อนไหวในการควบคุมห่วงให้หมุน หลักๆจะมาจากการใช้สะโพก ส่วนการเคลื่อนไหวของเข่าเป็นในลักษณะช่วยการเคลื่อนไหวของช่วงสะโพก จะไม่ได้ใช้เป็นจุดหมุน จะใช้การขยับไปในในลักษณะธรรมชาติของเข่าเพื่อให้สะโพกเคลื่อนไหว

กระแสของฮูลาฮูป

อันที่จริงความนิยมของฮูลาฮูปในบ้านเราไม่ใช่เรื่องใหม่ มันเคยบูมอยู่ช่วงนึงเมื่อสิบกว่าปีก่อน จากนั้นก็ซาไปจนมีของค้างสต๊อกฝุ่นจับให้เห็นตามร้านขายปลีก สาเหตุที่มันซาไปในช่วงก่อนก็เพราะว่ามีกระแสใหม่เข้ามาเป็นจุดสนใจแทนที่ และคนอีกจำนวนนึงพบว่าเล่นแล้วไม่ได้ผลอย่างที่คิด จนกระทั่งมันกลับมาเป็นกระแสใหม่ในช่วงไม่นานมานี้ มีเรื่องนึงที่ผมอยากจะพูดถึงในฐานะคนที่ทำงานด้าน Digital Marketing อยู่ด้วย ผมขอตั้งข้อสังเกตว่าในช่วงแรกนั้น คลิปหรือรูปของคนที่นำเสนอว่าเล่นจนประจำแล้วเอวเล็กจะเป็นกลุ่มคนที่เอวเล็กอยู่แล้ว รูปร่างดี ในทางการตลาดเมื่อติดตามส่องต่อไป พบว่าเป็น Profile ที่จัดมาเพื่อทำการตลาดจำนวนมากเหมือนกันนะครับ

จากนั้นเมื่อเริ่มมีความสนใจในสินค้า ของเริ่มขายได้จะเห็นว่าคนที่โพสต์ว่าเล่นจะเป็นคนที่รูปร่างอ้วนกว่ากลุ่มแรก กลุ่มแรกจะหายไป ก็เริ่มเป็นการโพสต์จากผู้ที่ซื้อไปใช้จริงๆกันมากขึ้น มาถามเทคนิคการเล่น ถามการเลือกซื้อห่วง มาอัพเดตการเล่นของตัวเอง เพื่อเป็นแรงบันดาลใจต่อตัวเองและคนอื่นๆ

หลังจากเฝ้าดูจนเวลาผ่านไปหลายเดือนก็พบกับปรากฎการณ์ที่ไม่แตกต่างกันกับกระแสในช่วงก่อน คือจะเริ่มเห็นคนที่ขาย และคนที่บอกเล่าว่าหลังจากเล่นไปพักนึงแล้วไม่พบว่าได้ผลตามที่คาดหวังไว้ เพิ่มขึ้นมา อย่างไรก็ตามในปัจจุบันเราอาจจะไม่ถึงกับเห็นฮูลาฮูปหายไปจนเงียบเหมือนรอบก่อน เพราะโซเชียลมีเดีย ทำให้กลุ่มคนที่รักและชอบเล่นจริงๆยังอัพเดทกันอยู่บ้าง เพียงแต่ปริมาณก็จะลดลงจนเป็นกลุ่มที่ค่อนข้างจำเพาะมากขึ้น ในส่วนของการโพสต์ในลักษณะการส่งเสริมการตลาดจากผู้ค้า ก็น่าจะค่อยๆลดลงเมื่อระบายสินค้าไปได้มาก และพบว่าความต้องการในตลาดลดลงแล้ว

GO TOP

🎉 You've successfully subscribed to Fat Fighting!
OK