สิ่งนี้อาจทำให้คุณอยากทานอะไรหวานๆ เพิ่มมากขึ้น

การอยากทานอะไรหวานๆ นั้นเกิดขึ้นได้จากหลายปัจจัยนะครับ ไม่ว่าจะเป็นทางด้าน ชีววิทยา จิตวิทยา หรือภาวะของร่างกาย แต่มีสิ่งหนึ่งที่หลายท่านอาจมองข้ามไป ไม่คิดว่าสิ่งนี้จะเป็นสาเหตุ มาดูกันครับว่าคืออะไร


สิ่งนี้อาจทำให้คุณอยากทานอะไรหวานๆ เพิ่มมากขึ้น

รสหวานเป็นหนึ่งในห้ารสชาติพื้นฐาน เป็นรสที่เกิดจากต่อมรับรสที่อยู่บริเวณปลายลิ้น เกิดจากสารเคมีจำพวกน้ำตาล เช่น กลูโคส ฟรุกโตส มอสโตล และอื่นๆ มากระตุ้นเซลล์รับรสหวาน นอกจากรสหวานแล้วก็ยังมีรสอื่นๆอีก 4 รส คือ เปรี้ยว เค็ม ขนม และอูมามินะครับ ส่วนเผ็ดนั้นจริงๆ ไม่ได้จัดว่าเป็นรส เพราะว่าไม่ได้เกิดจากการกระตุ้นเซลล์รับรส แต่เกิดจากการกระตุ้นที่ระบบประสาทรับความรู้สึก

การอยากทานหวานเกิดจากอะไร ?

การอยากทานอะไรหวานๆ เกิดจากสาเหตุหลายปัจจัย ไม่ว่าจะเป็นทางด้าน ชีววิทยา จิตวิทยา หรือแม้แต่สาเหตุทางการแพทย์

ในแง่ของชีววิทยานั้น อาจกล่าวได้ว่าเราวิวัฒนาการมาให้ชอบรสหวาน เพราะในสมัยก่อนนั้นอาหารที่มีรสหวาน มักเป็นแหล่งพลังงานที่ดี นอกจากนั้น ยังมีเรื่องของฮอร์โมน เช่น เซโรโทนิน โดปามีน ซึ่งมีบทบาทในการควบคุมความอยากอยาหารเข้ามาเกี่ยวข้อง และเมื่อระดับน้ำตาลในเลือดของเราลดต่ำลง ร่างกายก็จะกระตุ้นความอยากอาหาร โดยหลั่งฮอร์โมนออกมากระตุ้นให้เรากินอาหารที่มีน้ำตาลเพิ่มขึ้น รวมถึงปัจจัยทางด้านระบบประสาทที่ทำงานร่วมกับฮอร์โมน ที่เรียกว่าระบบการให้รางวัล (Reward system) เป็นระบบประสาทที่ส่งผลให้เกิดการเสริมแรงต่อพฤติกรรมนั้นๆนะครับ

ส่วนปัจจัยทางด้านจิตวิทยา ก็เป็นเรื่องของอารมณ์ เมื่อเรารู้สึก เครียด เหนื่อย หรือหงุดหงิด ในหลายคนก็มักจะใช้หรืออยากทานอาหารที่มีรสหวาน เพื่อปลอบโยนความรู้สึกของตัวเอง ตรงส่วนนี้ก็เป็นการทำงานร่วมกับระบบการให้รางวัลด้วยเช่นกัน นอกจากนั้นบางคนก็มีการอยากทานหวานติดอยู่เป็นนิสัย และในแง่ปัจจัยทางสังคม ในหลายวัฒนธรรมมีการทานขนม หรืออาหารที่มีรสหวาน รวมถึงรสอร่อยๆ ในวาระพิเศษๆ

ส่วนปัจจัยทางการแพทย์ ก็ยกตัวอย่างเช่น การขาดสารอาหาร การมีภาวะขาดสารอาหารวิตามินหรือแร่ธาตุบางชนิด อาจทำให้เกิดอาการอยากอาหารหวานได้ เช่น โครเมียม แมกนีเซียม และวิตามินบี 6 หรือการมีภาวะโรคบางอย่าง เช่น เบาหวาน ไทรอยด์ หรือ​ ซึมเศร้าบางอาการ หรือในช่วงมีรอบเดือนของคุณผู้หญิง ก็อาจส่งผลต่อความอยากหวานได้เช่นกัน

I always wake before she does and this is what I first see in the morning.
Photo by Gregory Pappas / Unsplash

มีปัจจัยอื่นอีกมั้ย ?

จากที่กล่าวมาข้างต้นก็ดูจะมีหลายปัจจัยนะครับ แต่ยังมีอีกปัจจัยนึง ที่อาจส่งผลได้และหลายทานอาจจะไม่เคยนึกถึงกันมาก่อนว่ามันจะส่งผลได้ นั่นก็คือ การนอน ใช่ครับ การนอนหลับของเรานั่นแหละ ซึ่งก็ไม่ใช่เรื่องใหม่แต่อยากใด ที่ผ่านมาก็มีนักวิจัยหลายทานได้ศึกษาผลของการนอนต่อการรับรู้รสชาติของเรากันออกมาแล้ว และในการศึกษาของ Tucker และคณะ  (2024) ได้มีการรวบรวมนำงานวิจัยต่างๆ ที่ศึกษาเกี่ยวกับผลของการนอนหลับต่อการรับรู้รสชาติมาวิเคราะห์ แล้วได้ข้อสรุปว่า การนอนน้อย ซึ่งที่มีการศึกษากันมาก็คือน้อยกว่า 7 ชั่วโมง ส่งผลให้การรับรู้รสหวาน มีความต้องการความหวานที่เข้มข้นมากขึ้น ในทางกลับกันการนอนที่เพียงพอ ไม่ได้ส่งผลให้ความไวต่อการรับรู้ความหวานดีขึ้น หรือต้องการความหวานที่ลดลง เพื่อให้รู้สึกหวานเท่าเดิมแต่อย่างใด [1]

ก่อนหน้านี้ก็เคยมีงานวิจัยที่เขาศึกษาพบว่าการนอนน้อยนั้นส่งผลให้ อยากกินจุบจิบ เพิ่มความอยากกินอาหารให้มากขึ้น [2]

สรุป

การนอนน้อยก็อาจส่งผลให้เรานั้นอยากทานอาหารหวานๆ เพิ่มมากขึ้น และอาจจะทำให้เราอยากทานอาหาร จนได้รับพลังงานที่มากขึ้นได้ และถ้าหากว่าการทานที่เพิ่มขึ้นนั้น ทำให้เราได้รับพลังงานที่มากเกินไป จนเกินความต้องการของร่างกายในการทำกิจกรรมต่างๆ ในชีวิตประจำวันของเราแล้ว มันก็อาจส่งผลต่อความอ้วนได้นะครับ การนอนที่เพียงพอ คุณภาพการนอนที่ดีจึงไม่เพียงส่งผลต่อการฟื้นตัวของร่างกายอย่างเดียว อาจส่งผลต่อความอ้วนได้ด้วย

อ้างอิง

  1. Tucker, R. M., Tjahjono, I. E., Atta, G., Roberts, J., Vickers, K. E., Tran, L., Stewart, E., Kelly, A. H., Silver, B. S., & Tan, S.-Y. (2024). The influence of sleep on human taste function and perception: A systematic review. Journal of Sleep Research, e14257. https://doi.org/10.1111/jsr.14257
  2. บัวเพ็ชร, พงศ์พันธ์. (2022c, July 1). การนอนน้อย ทำให้อยากกินจุบจิบเพิ่มขึ้น. Fat Fighting. https://www.fatfighting.net/article-2022-07-01-sleep-curtailment-is-accompanied-by-increased-intake-of-calories-from-snacks/

GO TOP

🎉 You've successfully subscribed to Fat Fighting!
OK