Social Jetlag ทำให้เราเสี่ยงเบาหวาน และภาวะ Metabolic syndrome ได้รึเปล่า ?

การพักผ่อนไม่เพียงพอ การนอนไม่สมดุลย์ เดี๋ยวนอนพอ เดี๋ยวนอนไม่พอ เกิดเป็นภาวะ Social Jetlag .. ว่าแต่ว่า Social jet นี่ส่งผลยังไงบ้างต่อความเสี่ยงการเป็นเบาหวาน ?


Social Jetlag ทำให้เราเสี่ยงเบาหวาน และภาวะ Metabolic syndrome ได้รึเปล่า ?

หลายคนอาจจะยังไม่เคยได้ยินว่า Social Jetlag คืออะไร มันเป็นภาวะที่เกิดจากความคลาดเคลื่อนกันระหว่างการใช้ชีวิต การทำงาน และความต้องการของร่างกายเรา ที่อยากจะพักผ่อน ว่าง่ายๆคือไม่ได้นอนในเวลาที่ควรนอนนั่นแหละครับ

ซึ่งมันก็มีการศึกษามาพอสมควรนะครับ เกี่ยวกับ Social Jetlag ว่าส่งผลอะไรกับชีวิต สุขภาพและร่างกายเราบ้าง ซึ่งในงานนี้เขาสนใจดูว่า Social Jetlag ส่งผลยังไงกับการเป็นเบาหวานประเภท 2 บ้าง เขาก็เลยไปดูผลที่เกี่ยวกับค่าหรือข้อบ่งชี้ ที่เกี่ยวกับ Metabolic Syndrome หรือ เบาหวานประเภท 2 นะครับ

งานนี้เป็นการศึกษาของ Bouman และคณะ (2022) [1] เขาก็ทำการศึกษาเป็นการศึกษาแบบ Systematic Review และ Meta Analysis โดยค้นข้อมูลจากฐานข้อมูลงานวิจัยต่างๆ ทั้ง PubMed, Embase และ Scopus ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา โดยดูงานที่เกี่ยวข้องกับสองอย่างที่บอกไปแล้วข้างต้นนะครับ คัดเฉพาะงานที่ทำในคนเท่านั้นนะครับ

Social Jetlag คืออะไร ?

จุดที่น่าสนใจคือแล้วเราจะนิยาม Social Jetlag ยังไง ? เขาให้นิยามไว้ว่าเป็นความแตกต่างระหว่างเวลาในการนอนระหว่างวันทำงาน และวันหยุด ตรงนี้จะเห็นว่าแม้แต่คนที่ไม่ได้ขึ้นเครื่องบินเลย ก็เสี่ยงกับภาวะนี้ได้นะครับ ถ้าหากว่ามีความไม่สมดุลย์กันระหว่างการทำงาน การใช้ชีวิตต่างๆ และการพักผ่อน

ศึกษายังไง ?

ซึ่งเขาก็ได้งานที่เข้าเกณฑ์การศึกษาที่ตั้งไว้มาทั้งสิ้น 68 งาน ส่วนใหญ่ก็เป็นการศึกษาแบบ Cross-Sectional study ทั้งนั้นนะครับ จะมีต่างกันบ้างก็เช่นบางงานเป็น Case control บางงานเป็น Prospective หรือบางงานเป็น Retrospective ผลในด้านต่างๆ ที่สำคัญก็มี ค่า BMI , เกณฑ์ความอ้วน , เส้นรอบเอว , ความดัน ค่าเลือดต่างๆ ที่เป็นข้อบ่งชี้ถึงการเป็นเบาหวาน

ซึ่งหลังจากวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ ออกมาก็พบว่า Social Jetlag มีความสัมพันธ์กับค่าต่างๆ ที่เป็นข้อบ่งชี้ภาวะ Metabolic Syndrome และเบาหวานประเภท 2 บางค่านะครับ แต่ก็ไม่ได้มีผลดังกล่าวกับทุกๆค่า ก่อนไปดูว่าค่าไหนสัมพันธ์บ้าง เขามีแบ่งกลุ่มงาน 68 งาน ตามคุณภาพของงาน เป็นงานที่มีคุณภาพ สูง กลาง ต่ำ

ผลที่ได้คือ ?

พบว่าในงานที่มีคุณภาพสูงนั้น Social Jetlag สัมพันธ์กับ ค่า BMI ที่สูงกว่า (0.49) รอบเอวที่มากกว่า (1.11cm) ความดันตัวบนสูงกว่า (0.37mmHg) Glycated haemoglobin (0.42%) แต่ไม่มีความสัมพันธ์กับ ความอ้วน , ความอ้วนช่วงท้อง , ค่า lipid ต่างๆ , ค่าน้ำตาลอื่นๆ รวมถึงความดื้ออินซูลิน หรือการเป็นเบาหวาน

บางส่วนของผลที่พบ

ทั้งนี้ต้องไม่ลืมว่างานที่นำมาศึกษาทั้งหมด เป็น Cross-Sectional นะครับ สิ่งที่เราจะได้คือค่าความสัมพันธ์เท่านั้น ยังไม่สามารถบอกกันได้ชัดเจนว่าเป็นเหตุเป็นผลกันจริงๆหรือไม่ รวมไปถึงค่าต่างๆ ก็ไม่ได้ไปในทิศทางเดียวสอดคล้องกันทั้งหมด มากเพียงพอที่จะเห็นภาพว่า Social Jetlag จะส่งผลให้เกิดเบาหวาน หรือ Metabolic syndrome

สรุป

สรุป ก็มีความสัมพันธ์กับบางค่านะครับ แต่ยังไม่ได้มีความสัมพันธ์ที่ชัดเจนกับข้อบ่งชี้การเป็นเบาหวานหรือ Metabolic Syndrome หลายๆค่า พบความสัมพันธ์อย่างมีนัยสถิติแค่บางค่าเท่านั้น กระนั้นก็ไม่ใช่ว่าไม่ต้องกังวลนะครับ มันอาจจะไม่มีผลในภาพใหญ่ แต่ถ้าเรามีความเสี่ยงอื่นๆร่วมด้วย ผลอาจจะไม่ได้เป็นแบบนั้นก็ได้ การพักผ่อนเพียงพอเหมาะสม เป็นเรื่องสำคัญที่ไม่ควรมองข้าม

อ้างอิง

  1. Bouman, E. J., Beulens, J. W. J., Groeneveld, L., de Kruijk, R. S., Schoonmade, L. J., Remmelzwaal, S., Elders, P. J. M., & Rutters, F. (2022). The association between social jetlag and parameters of metabolic syndrome and type 2 diabetes: a systematic review and meta-analysis. Journal of Sleep Research, e13770. https://doi.org/10.1111/jsr.13770

GO TOP

🎉 You've successfully subscribed to Fat Fighting!
OK