Pre หรือ Pro หรือ Syn ไบโอติก แบบไหนส่งผลดีต่อคนเป็นเบาหวานบ้าง ?

พวกผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่เป็นจุลินทรีย์ ดีต่อคนเป็นเบาหวานมั้ย แล้วมันมีตั้งหลายแบบ พรีไบโอติก โปรไบโอติก ซินไปโอติกแบบไหนดีต่อคนที่เป็นเบาหวานบ้าง


Pre หรือ Pro หรือ Syn ไบโอติก แบบไหนส่งผลดีต่อคนเป็นเบาหวานบ้าง ?

เจ้าพวกอาหารที่มีจุลินทรีย์ หรือพวก Biotic ทั้งหลาย ในตลาดมีหลายชนิด ทั้ง Pre , Pro และ Syn มันเยอะไปหมด แต่ละอย่างก็บอกว่ามีประโยชน์สารพัด แล้วอย่างไหนล่ะ ที่จะมีประโยชน์ยังไงต่อคนที่เป็นเบาหวานประเภท 2 บ้าง

งานนี้เป็นการศึกษาของ Paul และคณะ (2022) [1] แบบ Systematic review , meta-analysis และ meta-regression นะครับ โดยเป็นการศึกษาจาก Clinical trails เขาก็เริ่มจากการตั้งคำถามข้างต้นนั่นแหละนะครับ จากนั้นก็ไปค้นคว้าจากงานวิจัยต่างๆ ที่เข้าเกณฑ์ที่เขาต้องการศึกษา

Paul และคณะ (2022)

ศึกษายังไง ?

ซึ่งเกณฑ์คร่าวๆ เป็น Clinical trials ซึ่งดูผลของ microbiome ไม่ว่าจะเป็น Pre , Pro , Syn ต่อระดับน้ำตาล และระดับอินซูลิน ทั้ง Fasting glucose, HbA1c, Fasting insulin, HOMA-IR, QUICKI หรือ C-peptide ในผู้ป่วยเบาหวานประเภท 2 ก็แปลว่าเป็นงานเฉพาะในมนุษย์ ที่เป็นเบาหวานอย่างที่ว่านะครับ พวกการทดลองในสัตว์ทดลอง หลอดทดลองไม่เกี่ยว

บางท่านอาจจะยังไม่รู้ว่า Pro , Pro และ Synbiotic คืออะไรเอาแบบคร่าวๆเลยนะครับ Pre คืออาหารสำหรับจุลินทรีย์ในร่างกายเรา , Pro คือจุลินทรีย์ดีๆที่มีชีวิตอยู่ กินเพื่อเข้าไปให้อยู่ในร่างกายเรา ส่วน Syn คือ Pre+Pro นั่นเองนะครับ แต่ละอย่างก็มีประโยชน์ มีการทำงานที่แตกต่างกันออกไป

จากการค้นฐานข้อมูลงานวิจัย หลังจากคัดกรองงานต่างๆเก้าพันกว่างาน ก็เหลืองานที่เข้าเกณฑ์ และนำมาศึกษาจาก 68 trial จาก 58 งาน ได้ข้อมูลกลุ่มตัวอย่าง 3835 คน แบ่งเป็นกลุ่มทดลอง 1944 คน และกลุ่มควบคุม/placebo 1891 คน อายุเฉลี่ย 54.1 ปี BMI เฉลี่ย 29.3kg ศึกษาทั้งจุลินทรีย์สายพันธุ์เดียว และแบบหลายสายพันธุ์

ผลที่ได้คือ ?

หลังจากวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ ผลที่ได้คือจะเป็น Pre , Pro หรือ Synbiotics ก็ส่งผลดีต่อระดับน้ำตาล ความดื้ออินซูลิน ระดับอินซูลิน ในคนที่เป็นเบาหวานประเภท 2 นะครับ โดยที่ optimum dose อยู่ที่ ระหว่าง < 10^10CFU/วัน หรือ 10,000 ล้าน CFU (หน่วยของปริมาณจุลินทรีย์) สำหรับ Probitic และ >= 10g/วัน สำหรับ Prebiotic นะครับ ก็ได้ผลดีอยู่

ภาพรวมของงานนี้

ไม่เพียงข้อดีต่อคนเป็นเบาหวานนะครับ ไบโอติกก็มีผลดีต่อคนออกกำลังกายเป็นประจำด้วย [2] ในอาหารเองก็มีพวกจุลินทรีย์ที่เป็นประโยชน์จำนวนมากนะครับ [3] แต่ความยากของอาหารก็คือเราไม่รู้ปริมาณที่แน่นอน และอาจจะได้สารอาหารอื่นๆ ที่ไม่ได้เป็นสารอาหารเป้าหมายติดมาด้วย ถ้าเอาง่าย สำหรับคนที่ต้องการเป้าเพื่อให้ดีต่อภาวะเบาหวาน ก็ทานเป็นพวกผลิตภัณฑ์อาหารที่ทราบปริมาณแน่นอน หรือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจะสะดวกกว่า

สรุป

ก็ได้ผลดีอยู่นะครับสำหรับคนเป็นเบาหวาน ถ้าจะทานพวกผลิตภัณฑ์อาหาร หรือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มีจุลินทรีย์หรือมีอาหารของจุลินทรีย์ อย่างไรก็ตาม สิ่งอื่นๆ ที่ส่งผลดีก็ไม่ควรละเลยนะครับ ไม่ว่าจะเป็นการคุมอาหาร การออกกำลังกายที่สม่ำเสมอ และต่อเนื่อง รวมไปถึงการพักผ่อนนอนหลับที่เพียงพอ ล้วนส่งผลดี และส่งผลมากด้วย

อ้างอิง

  1. Paul, P., Kaul, R., Harfouche, M., Arabi, M., Al-Najjar, Y., Sarkar, A., Saliba, R., & Chaari, A. (2022). The effect of microbiome-modulating probiotics, prebiotics and synbiotics on glucose homeostasis in type 2 diabetes: A systematic review, meta-analysis, and meta-regression of clinical trials. Pharmacological research, 185, 106520. https://doi.org/10.1016/j.phrs.2022.106520
  2. สุวรรณสุต, ทศพล. (2021, October 3). เหตุผลที่โปรไบโอติกดีต่อคนออกกำลังกาย. Fat Fighting. Retrieved November 11, 2022, from https://www.fatfighting.net/2021-08-24-reasons-probiotics-good-for-athletes/
  3. บัวเพ็ชร พงศ์พันธ์. (2021, November 16). Probiotic แบบไทยๆ มีอะไรบ้าง. Fat Fighting. Retrieved November 11, 2022, from https://www.fatfighting.net/articles-2021-11-16-probiotic-in-thai-food/

GO TOP

🎉 You've successfully subscribed to Fat Fighting!
OK