Sport Drink ช่วยเพิ่มพลังงานตอนออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาได้ แต่จะเลือกแบบไหนดี

เราจะเลือกเครื่องดื่มให้พลังงานสำหรับดื่มตอนออกกำลังกาย หรือเล่นกีฬา ยังไงดี ? แบบที่มีแต่คาร์โบไฮเดรตล้วนๆ หรือแบบที่มีโปรตีนอยู่ด้วย


Sport Drink ช่วยเพิ่มพลังงานตอนออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาได้ แต่จะเลือกแบบไหนดี

พวกเครื่องดื่มให้พลังงานสำหรับนักกีฬาหรือผู้ออกกำลังกายนั้น ก็อย่างที่ทราบๆกันนะครับ ว่ามันช่วยเติมพลังงานให้ระหว่างฝึกซ้อมหรือแข่งขันได้ ปกติเครื่องดื่มพวกนี้ส่วนผสมหลักคือ คาร์โบไฮเดรต (CHO) แต่ถ้าใส่โปรตีน (PRO) เข้าไปด้วยล่ะ จะดีกว่ามั้ย ?

งานนี้เป็นการศึกษาของ Nielsen และคณะ (2020) [1] เขาเลยลองศึกษาดูข้อมูลจากงานวิจัยต่างๆ ที่มีการเปรียบเทียบกันระหว่าง Sport Drink ที่เป็น CHO อย่างเดียว กับที่เป็น CHO+PRO แล้วดูผลที่ได้ในแง่ของประสิทธิภาพทางการกีฬาดูนะครับ ว่าจะให้ผลดีเหมือนหรือแตกต่างกันยังไงบ้าง

Nielsen และคณะ (2020)

ศึกษายังไง ?

เป็นการศึกษาแบบ Systematic Review และ Meta-Analysis นะครับ โดยดูข้อมูลจากฐานข้อมูลงานวิจัยตั้งแต่ปี 1950 ถึง 2019 (เรียกว่ากวาดหมด ๕๕) เกณฑ์ในการเลือกงาน ก็ดูงานที่เป็น RCT มีการเปรียบเทียบระหว่าง CHO และ CHO+PRO ทำในคนที่อายุ 18 ปีขึ้นไป สุขภาพปกติ ทั้งชายและหญิง ดูทั้งผลการฟื้นตัวระยะสั้นน้อยกว่า 8 ชั่วโมงและระยะยาว 8 ชั่วโมงขึ้นไป  มีการประเมินประสิทธิภาพทางการกีฬาด้วย

ผลนี่เขาจะดูทั้งเรื่องของ เวลาที่ทำได้ (Time-Trial performance, TT) หรือ เวลากว่าจะหมดแรง (Time-to-Exhaustion, TTE) ซึ่งทั้งสองอย่างนี้เป็นสิ่งที่ใช้ประเมินประสิทธิภาพทางการกีฬาได้ค่อนข้างชัดเจนอยู่

Bavarian Road Cycling Championship 2017 in Baiersdorf (Middle Franconia)
Photo by Markus Spiske / Unsplash

หลังจากหาข้อมูลงานวิจัย ก็ได้ 19 งานที่ทำเพื่อดูผลของ TT และ 24 งานที่ดูผลของ TT กลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 326 คน ชาย 79.8% หญิ 20.2% งานเกือบทุกงานเป็น Cross-over ยกเว้นงานเดียวที่เป็น parallel study งานส่วนใหญ่จะจักรยานในการศึกษา มี 4 งานที่ทำในกลุ่มนักวิ่ง

ผลที่ได้คือ

ผลที่ได้คือ ทั้งการทดสอบแบบ TT และ TTE พบว่าการทานหรือดื่ม CHO+PRO นั้นดีกว่า CHO อย่างเดียว ผลในด้านการ Recovery ก็ไม่ค่อยมีความแตกต่างอะไรกันนัก แต่... ผลที่ดีกว่าเนี่ยมันจะเกิดขึ้นเมื่อพลังงานจาก CHO+PRO นั้นมากกว่า CHO อย่างเดียวนะครับ ถ้าเป็น CHO+PRO แต่ให้พลังงานที่เท่ากันกับ CHO เปล่าๆ ก็ไม่ได้ผลที่แตกต่างกัน

ผลต่อ TTE เมื่อพลังงานเท่ากัน
ผลต่อ TT 

สรุป

มองคร่าวสุดๆเลย ก็เหมือนกับว่าที่ได้ผลดีจากการ +PRO นั้นมาจากพลังงานที่เพิ่มขึ้นมากกว่าในทางปฎิบัติ ก็อาจจะดูได้หลายมุม ถ้าชอบดื่มแบบมีโปรตีนด้วย ก็โอเค ผลไม่ได้แย่กว่าดื่ม Sport Drink แบบ CHO อย่างเดียว แต่พวกมีโปรตีนด้วยก็มักจะราคาสูงกว่า ถ้าจะดื่มแล้วให้พลังงานเท่ากัน แล้วพวก CHO ล้วนมันประหยัดกว่า ก็ไม่จำเป็นต้องจัดแบบ +PRO ก็ได้

อ้างอิง

  1. Kloby Nielsen, L. L., Tandrup Lambert, M. N., & Jeppesen, P. B. (2020). The Effect of Ingesting Carbohydrate and Proteins on Athletic Performance: A Systematic Review and Meta-Analysis of Randomized Controlled Trials. Nutrients, 12(5), 1483. https://doi.org/10.3390/nu12051483

GO TOP

🎉 You've successfully subscribed to Fat Fighting!
OK