น้ำมันมะกอกดีมีประโยชน์ แต่มันมีหลายแบบ แล้วแบบไหนดี หรือว่าดีหมด ?

เขาว่าน้ำมันมะกอกดีต่อสุขภาพ แต่น้ำมันมะกอกก็มีขายหลายชนิด แล้วแบบไหนบ้างที่มันดีต่อสุขภาพ หรือว่ามันดีต่อสุขภาพทุกแบบ ขอแค่เป็นน้ำมันมะกอกก็พอ มาลองดูกันครับ


น้ำมันมะกอกดีมีประโยชน์ แต่มันมีหลายแบบ แล้วแบบไหนดี หรือว่าดีหมด ?

กระแสสุขภาพมักจะมาพร้อมกับการทานแบบเมดิเตอเรเนียน แล้วการทานแบบเมดิฯ ที่ว่าก็มักจะมาพร้อมกับน้ำมันมะกอก ข้อมูลจากหลายๆงานบอกว่าน้ำมันมะกอกดีต่อสุขภาพ [1] ลดความเสี่ยงต่างๆ ได้ แต่ว่ามันก็มีหลายชนิดนะน้ำมันมะกอกเนี่ย ดีเหมือนกันหมดรึเปล่า ?

งานนี้เขาก็เลยสงสัยว่าน้ำมันมะกอกชนิดไหนบ้าง ที่ส่งผลลดปัจจัยเสียงต่อการเสียชีวิต (Risk of mortality) เป็นการศึกษาของ Donat-Vargas และคณะ (2022) [2] เป็นลักษณะ Cohort study นะครับ ใช้ข้อมูลจากฐานข้อมูลการศึกษาโภชนาการและความเสี่ยงต่อโรคหลอดเลือดหัวใจของสเปน ซึ่งมีการเก็บข้อมูลกันมาก่อนหน้านี้

Donat-Vargas และคณะ (2022)

จากข้อมูลทั้งหมดเขาก็คัดกรองจนเหลือข้อมูลจำนวน 12,161 คน ทั้งหมดนี้อายุ 18 ปีขึ้นไป เขาก็เก็บข้อมูลมาทั้งข้อมูลรูปร่าง น้ำหนัก ตัวอย่างเลือด ข้อมูลสุขภาพ ข้อมูลโภขนาการ แล้วก็ระหว่างนั้นก็ดูข้อมูลการเสียชีวิตนำมาประเมินร่วมด้วย

ผลเนี่ยจากทั้งหมด 12,161 คน ชาย 53% หญิง 47% อายุระหว่าง 18-96 ปี ติดตามผลเฉลี่ย 10.7 ปี เสียชีวิตจากเหตุต่างๆ 739 คน โรคหลอดเลือด 143 คน มะเร็ง 146 คน เขาก็นำเอาจำนวนคนที่เสียชีวิตในแต่ละกลุ่มที่เขาแยกวิเคราะห์ มาคิดหาอัตราความเสี่ยง ต่อปัจจัยในรูปแบบต่างๆ

และในส่วนของน้ำมันมะกอก เขาก็มีแยกออกเป็นน้ำมันมะกอกรวม น้ำมันมะกอกอื่น น้ำมันมะกอก Virgin วิธีคิดข้อมูลโดยละเอียดนี่ดูในงานเอาตามลิงค์ได้เลยนะครับ หลักๆเป็นการคิดทางสถิตินั่นแหละ

ผลที่ได้คือ ?

มาดูกันที่ผลสรุป เขาบอกว่าการทาน Virgin Olive Oil นั้นสัมพันธ์กับความเสี่ยงการเสียชีวิตที่ลดลง แต่พวก Refined Olive Oil นั้นไม่พบผลดังกล่าว ถึงแม้ว่าคำแนะนำต่างๆ จะบอกว่าพวกน้ำมันอย่าง Olive oil หรือ Canola oil นั้นดีต่อสุขภาพ แต่ถ้าจะให้ดีเขาแนะนำว่าให้เป็นแบบ Virgin มากกว่าใช้พวก Refined ทั้งนี้งานนี้ไม่ได้เปรียบเทียบกับน้ำมันพืชชนิดอื่นๆนะครับ

ผลต่อความเสี่ยงต่อการเสียชีวิต โดยแยกข้อมูลตามปัจจัยต่างๆเปรียบเทียบกัน

ทั้งนี้งานนี้เป็นการศึกษาในลักษณะหาความสัมพันธ์นะครับ ก็ยังไม่ได้จะบอกได้ชัดเจนว่าเยสหรือโน พวก refined ไม่มีประโยชน์อะไรเลยรึเปล่า แต่ถ้าดูความสัมพันธ์เท่าที่เห็น Virgin มันสัมพันธ์กับอัตราเสี่ยงที่ดีกว่า จริงๆอาจจะไปได้ผลหรือไม่ได้ผลจากสิ่งอื่นก็ได้ จะดูชัดๆต้องเป็นการศึกษาที่ควบคุมอะไรมากกว่านี้ครับ

สรุป

ถ้าเอาเฉพาะการทาน น้ำมันมะกอก หรือ Olive Oil แล้วให้ได้ผลดีกับการลดความเสี่ยงการเสียชีวิต เขาก็แนะนำให้ทานชนิด Virgin นะครับส่วนพวก Refined Olive Oil นั้นไม่ได้ผลดีในจุดนี้ ส่วนปริมาณที่แนะนำ ก็อยู่ที่วันละ 1 ช้อนโต๊ะครึ่ง ( 1 บวกกับอีกครึ่งช้อนโต๊ะนั่นเอง )

อ้างอิง

  1. บัวเพ็ชร พงศ์พันธ์. (2022, October 14). ประโยชน์ของน้ำมันมะกอก. Fat Fighting. Retrieved October 28, 2022, from https://www.fatfighting.net/article-2022-10-14-effect-of-olive-oil-consumption-on-cardiovascular-disease-cancer-type-2-diabetes-and-all-cause-mortality/
  2. Donat-Vargas, C., Lopez-Garcia, E., Banegas, J. R., Martínez-González, M. Á., Rodríguez-Artalejo, F., & Guallar-Castillón, P. (2022). Only virgin type of olive oil consumption reduces the risk of mortality. Results from a Mediterranean population-based cohort. European journal of clinical nutrition, 10.1038/s41430-022-01221-3. Advance online publication. https://doi.org/10.1038/s41430-022-01221-3

GO TOP

🎉 You've successfully subscribed to Fat Fighting!
OK