แค่คิดจะลดกินยาทิพย์ก็ผอมแล้ว

ยาหลอกกับการลดน้ำหนัก จะเหตุเพราะอะไรก็ตามแต่ แต่บางครั้งสิ่งที่เราทำแม้มันไม่ใช่สิ่งที่ได้ผล แต่เราก็เชื่อว่ามันได้ผล และมันก็ปรากฎว่ามันได้ผล เอากะเขาสิ


แค่คิดจะลดกินยาทิพย์ก็ผอมแล้ว

ก่อนจะไปที่งานในวันนี้บอกก่อนว่าในปัจจุบัน ยาลดน้ำหนักที่ถูกนำมาใช้ทางการแพทย์มันมีแล้วนะครับ แล้วก็แตกต่างจากพวกยาลดน้ำหนักเถื่อนๆ สมัยก่อนเอาเรื่องอยู่ ทั้งในแง่การทำงาน ผลที่ได้ ผลข้างเคียง แต่วันนี้จะไม่ได้พูดถึงประเด็นนี้นะครับ

งานนี้เป็นการศึกษาของ Chin และคณะ (2022) [1] เพื่อดูผลของการได้รับยาหลอก (Placebo) และการเกิดผลข้างเคียงจากการได้รับยาหลอก (Nocebo) ในการศึกษาการใช้ยาลดน้ำหนัก เป็นการศึกษาแบบ Systematic review และ Meta-analysis ที่ศึกษาข้อมูลจากงาน RCTs นะครับ

Chin และคณะ (2022)

ศึกษาในคนกลุ่มไหน ?

ซึ่งเขาก็ค้นฐานข้อมูลงานวิจัย ทั้ง Medline, Embase และ Cochrane  ดูงานที่เกี่ยวกับการลดน้ำหนัก ลดความอ้วน ที่มีกลุ่มควบคุมการใช้ยาหลอกด้วย ตั้งแต่ที่ผ่านมาจนถึง มิย 2022 เกณฑ์ในการเลือกงานมาศึกษา ก็เป็น Clinical trials ที่เป็น Randomized, double-blinded, parallel study ศึกษาในผู้ใหญ่อายุ 18 ปีขึ้นไป ที่มีภาวะน้ำหนักเกินหรืออ้วน

ก็มีงานที่เข้าเกณฑ์ 63 งาน รวมข้อมูลกลุ่มตัวอย่าง 20,454 คน จากนั้นเขาก็นำข้อมูลมาวิเคราะห์ เป็นคนที่ลดน้ำหนักได้ 5% 10% และ 15% ขึ้นไป แล้วก็ดูพวกผลข้างเคียงที่มีรายงานออกมา ผลหลักที่ดูคือน้ำหนัก , ระดับไขมันในเลือด , ระดับน้ำตาล และความดัน

ผลที่ได้คือ ?

ซึ่งผลที่พบเนี่ย ที่ลดน้ำหนักได้ 5% แต่น้อยกว่า 10% คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 20.4 กลุ่มที่ลดได้ 10% แต่น้อยกว่า 15% คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 8.3 และกลุ่มที่ลดได้ 15% ขึ้นไปคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 6.2 อันนี้คือคิดสัดส่วนจากผู้ที่ได้รับยาหลอกทั้งหมดนะครับ แปลว่าในงานต่างๆรวมกัน มีคนที่ได้รับยาหลอก แต่ลดน้ำหนักได้ 5% ขึ้นไปรวมทั้งสิ้น 34.9% เลย

สัดส่วนของผู้ที่ลดน้ำหนักได้ ในกลุ่มที่ได้รับยาหลอกด้วยกัน

ส่วนผลด้านอื่นๆ ก็ดีขึ้นพอสมควร แต่ไม่ได้เป็นประเด็นเท่าไหร่ ในส่วนของผลข้างเคียงมีรายงานผลข้างเคียงต่างๆในกลุ่มนี้ 73.7% เป็นผลที่เกี่ยวกับอาการทางจิตเวช พวกความวิตกกังวลง (anxiety) 2.7% ซึมเศร้า (depression) 2.5% ก็แปลว่าผลเหล่านี้เกิดขึ้นแม้ไม่ได้รับยา ในสัดส่วนดังกล่าว

สัดส่วนของผู้ที่รายงานผลข้างเคียง แม้ว่าได้รับยาหลอก

อย่างไรก็ตาม ถามว่าผลต่างๆมาจากสาเหตุอะไร ทำไมถึงลดน้ำหนักกันได้ทั้งๆที่ได้ไม่ได้รับตัวยาจริงๆ บอกได้ยากครับ เพราะว่าไม่ได้มีการรายงานพวกอาหารการกิน และกิจกรรมการใช้ชีวิตประจำวัน การออกกำลังกายไว้ แต่เอาตามเราเข้าใจ มันก็ต้องมีการเปลี่ยนแปลงในสิ่งเหล่านั้นแหละ ผลมันถึงออกมาว่าลดน้ำหนักได้

ประโยชน์จากข้อมูล ในส่วนของตัวงานเขากล่าวถึงแง่ของการรักษา ที่จะศึกษากันต่อไปหลังจากนี้ ในส่วนของเราๆ จากข้อมูลนี้ อันดับแรกก็เห็นได้ว่า ต่อให้ไม่ได้รับยา แต่เจ้าตัวเข้าใจว่าได้รับยา แล้วอาจจะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมอื่นๆ ก็ส่งผลให้ลดน้ำหนักได้ไม่ใช่น้อย

เรื่องของยาหลอกนี่ ไม่เฉพาะเรื่องการลดน้ำหนักนะครับ อย่างมีการศึกษาในด้านการออกกำลังกาย ยาหลอกนี่ก็ส่งผลเอาเรื่องอยู่เหมือนกัน เรื่องนี้เคยนำเสนอในบทความเรื่องพลังแห่งศรัทธาไปแล้ว เป็นการศึกษาในกลุ่มนักวิ่ง [2] สนใจลองไปอ่านต่อกันได้ครับ

สรุป

แน่นอนว่าในชีวิตจริงของเรา ถ้าจะใช้ยาหรือไม่ใช้ยาอันนั้นเรารู้แน่ๆ และคงไม่เป็นประเด็น แต่บางครั้งเรากระทำอะไรอย่างหนึ่ง เช่นจำกัดเวลาทานนะ เปลี่ยนรูปแบบการทานนะ แล้วมันได้ผลหรือไม่ได้ขึ้นมา หลายครั้งเราก็ไม่ทราบหรอกครับ ว่ามันได้ผลเพราะอะไร หรือไม่ได้ผลเพราะอะไร

บางครั้งเราทำในสิ่งที่มันก็ไม่ใช่ได้ผลอะไรหรอก อ่ะยกตัวอย่างเช่น ดื่มกาแฟมะนาวทุกเช้างี้ ผลต่อการเผาผลาญจากการศึกษามันพบว่าการเผาผลาญเพิ่มจริงแต่น้อยมากกกก แต่ว่าเรากินแล้วลดน้ำหนักได้ในช่วงนั้นเยอะ โอ้โห ทีนี้ความศรัทธามาเต็มสูบ นี่คือสูตรลดน้ำหนัก ความลับแห่งจักรวาล

จริงๆ ย้อนกลับไปหลายคนอาจจะดื่มกาแฟมะนาวทุกเช้า แต่ในมื้ออาหารลดหวาน มัน เค็ม และจากไม่เคยออกกำลังกายก็หันมาออกกำลังกายเป็นประจำ แต่พอใครถามว่าลดมาได้ยังไงหลายกิโล .. ยืดอก ผายมือ กาแฟมะนาวทุกเช้า จ้าาาาาา โลกเรามันก็เป็นแบบนี้แหละครับท่านผู้ชม

อ้างอิง

  1. Chin, Y. H., Ng, C. H., Chew, N. W., Kong, G., Lim, W. H., Tan, D., Chan, K. E., Tang, A., Huang, D. Q., Chan, M. Y., Figtree, G., Wang, J. W., Shabbir, A., Khoo, C. M., Wong, V. W., Young, D. Y., Siddiqui, M. S., Noureddin, M., Sanyal, A., Cummings, D. E., … Muthiah, M. D. (2022). The placebo response rate and nocebo events in obesity pharmacological trials. A systematic review and meta-analysis. EClinicalMedicine, 54, 101685. https://doi.org/10.1016/j.eclinm.2022.101685
  2. บัวเพ็ชร พงศ์พันธ์. (2022, July 8). พลังแหล่งศรัทธา !! placebo effect. Fat Fighting. Retrieved October 13, 2022, from https://www.fatfighting.net/article-2022-07-08-effects-of-an-injected-placebo-on-endurance-running-performance/

GO TOP

🎉 You've successfully subscribed to Fat Fighting!
OK