อะไรครับนี่ กินถั่วก่อนอาหาร 30 นาที วันละ 2 มื้อ ทำให้ลดน้ำหนักได้ !!

การทานถั่วก่อนอาหาร 30 นาที วันละ 2 มื้อต่อวัน ช่วยลดน้ำหนักได้ เอ๊ะ มันยังไงกันครับเนี่ย ในถั่วมีสารอาหารอะไร ช่วยในการเผาผลาญไขมันรึเปล่า ?


อะไรครับนี่ กินถั่วก่อนอาหาร 30 นาที วันละ 2 มื้อ ทำให้ลดน้ำหนักได้ !!

งานวิจัยที่จะนำเสนอในวันนี้ เป็นอีกงานนึงที่เขาศึกษาเรื่องของการทานอาหารอะไรสักอย่างก่อนมื้ออาหาร (Pre load) เพื่อหวังผลทางด้านการลดน้ำหนัก หรือสุขภาพในแง่อื่นๆนะครับ เรื่องของเรื่องคือเขาศึกษามาว่าการ pre load อาหารปริมาณไม่ได้มากนัก ก่อนมื้ออาหาร ส่งผลดีต่อการลดน้ำหนัก และการคุมน้ำตาลในเลือด ซึ่งก็มีทั้งงานที่ให้ทานโปรตีน หรือผักผลไม้บางอย่าง [1]

แต่ถั่วนี่มายังไงคือเขาบอกว่าถั่วนี่มันก็ดีต่อการ ลดความเสี่ยงต่อโรคหลอดเลือดและหัวใจ รวมถึงเบาหวานประเภท 2 และยังช่วยเรื่องความอยากอาหารด้วย แต่ถั่วเนี่ยพลังงานและสารอาหารแน่น ไม่ค่อยมีใครศึกษาเรื่องการกินถั่ว ในช่วงจำกัดพลังงานอาหาร หรือว่าช่วงลดน้ำหนักนั่นแหละ จึงเป็นที่มาของการศึกษาของ Petersen และคณะ (2022) [2]

งานนี้เขาก็เลยตั้งสมมุติฐานขึ้นมา แล้วศึกษาผลของการทานถั่วก่อนมื้ออาหาร ต่อการลดน้ำหนัก เทียบกับการลดน้ำหนักด้วยการทานแบบ low fat ทั่วไป ระยะเวลาศึกษานาน 6 เดือน มีการวัดประเมินค่าต่างๆ ก่อนเริ่ม และตอนครบ 3 เดือน และ 6 เดือน

ศึกษาในคนกลุ่มไหน ?

เขาก็ศึกษาในคนจำนวน 107 คนนะครับ แยกออกเป็นกลุ่มทานถั่วก่อนมื้ออาหาร 57 คน และกลุ่มควบคุมทานแบบ low fat ทั่วไป 50 คน อายุเฉลี่ย 58 ปี ผู้หญิง 70% ค่า BMI เฉลี่ย 33.1 มีความเสี่ยงที่จะเป็นเบาหวานประเภท 2

ศึกษายังไง ?

แต่ละกลุ่มเนี่ย จะจำกัดพลังงานอาหารที่ให้ทานนะครับ โดยผู้หญิงให้จำกัดที่ 1300 แคลต่อวัน ส่วนผู้ชายจำกัดที่ 1700 แคลต่อวัน กลุ่มที่ทานถั่ว จะมีคำแนะนำให้ทานถั่ว 35 กรัมก่อนอาหาร 30 นาที แหม่ ยังกับให้กินยา ส่วนกลุ่มควบคุมนอกจากทานตามพลังงานที่จำกัดไว้แล้ว เขาก็แจ้งว่าไม่ให้ทานถั่ว หรือเนยถั่ว อะไรต่างๆจากถั่วในช่วงนี้ การออกกำลังกายเขาบอกให้ทำเท่าๆเดิมไว้ครับ

ผลที่ได้คือ ?

ผลหลังจากผ่านไป 6 เดือน ก็คือ ฝ่ายที่ทานถั่วก่อนมื้ออาหารนั้น ลดน้ำหนักได้.... พอๆกันกับกลุ่มควบคุม ที่ทานแบบ Low fat diet ทั่วไป ต่างกันน้อยมากแค่ราว 1.2 ขีดเท่านั้น ส่วนค่าเฉลี่ยน้ำหนักที่ลดได้ในช่วง 6 เดือนก็คือ 6.7kg พวกค่าเลือดที่เกี่ยวกับน้ำตาล สองกลุ่มไม่แตกต่างกัน กลุ่มที่ทานถั่วก่อนอาหาร มีความดันตัวบนลดลงมากกว่ากลุ่มควบคุม

น้ำหนักก็ลดได้พอๆกันนะครับ

สรุป

ซึ่งก็ไม่ค่อยแปลกเท่าไหร่ ถ้าเรามองไปที่ด้านบนที่เขากำหนดพลังงานในการทานของแต่ละกลุ่มไว้ นั่นก็คือกลุ่มที่ทานถั่วก่อนมื้ออาหาร มันไม่ใช่แค่ทานถั่วเพิ่มเข้ามาแล้วมีสารอะไรทำให้ลดน้ำหนักได้ แต่ถึงจะทานถั่วก่อนมื้ออาหาร เขาก็ยังจำกัดพลังงานอาหารภาพรวมอยู่ดี และเมื่อเกิด Cal deficit ใกล้ๆกัน ก็ลดน้ำหนักได้พอๆกัน

ในอีกทางนึงนะครับ ต่อให้ใครบอกว่า Calories ไม่ได้สำคัญ แต่ในภาพใหญ่เมื่อดูแนวทางภาพรวมในหลายๆงานวิจัยที่เคยนำเสนอไปแล้ว เราก็ยังพบว่า Calories ก็ยังเป็นปัจจัยหลักที่ส่งผลต่อการลดน้ำหนักได้อยู่ดีนะครับ

อ้างอิง

  1. บัวเพ็ชร, พงศ์พันธ์. (2022e, June 20). กิน Apple สักนิดก่อนกินข้าว ช่วยคุมน้ำตาลในกระแสเลือดได้. Fat Fighting. Retrieved August 31, 2022, from https://www.fatfighting.net/article-2022-06-20-effect-of-apple-consumption-on-postprandial-blood-glucose-levels/
  2. Petersen KS, Murphy J, Whitbread J, Clifton PM, Keogh JB. The Effect of a Peanut-Enriched Weight Loss Diet Compared to a Low-Fat Weight Loss Diet on Body Weight, Blood Pressure, and Glycemic Control: A Randomized Controlled Trial. Nutrients. 2022; 14(14):2986. https://doi.org/10.3390/nu14142986

GO TOP

🎉 You've successfully subscribed to Fat Fighting!
OK