โยคะ ช่วยลดไขมัน(Lipid)ในเลือดได้รึเปล่า

หลายคนคิดว่าโยคะเป็นแค่การฝึกความยืดหยุ่น ยืดเหยียด การทรงตัว แต่จากการศึกษาพบว่าโยคะส่งผลดีต่อสุขภาพในด้านอื่นๆด้วยนะครับ


โยคะ ช่วยลดไขมัน(Lipid)ในเลือดได้รึเปล่า

ปกติเราจะคิดว่าโยคะน่าจะเป็นการเคลื่อนไหวเนิบๆช้าๆ บางคนคิดว่าเป็นกิจกรรมแนวยืดเหยียด แต่จริงก็หนักเอาเรื่องนะ เท่าที่เคยไปเข้าคลาสพื้นๆมา ทีนี้ก็มีคนสงสัยว่า เอ๊ะ แล้วเล่นโยคะเนี่ย มันส่งผลดีต่อค่าไขมันในเลือด (lipid) มั้ย ถ้าดีดีอย่างไรบ้าง

Ghazvineh และคณะ (2022)

งานนี้เป็นการศึกษาของ Ghazvineh และคณะ (2022) [1] เป็นการศึกษาแบบ Systematic Review และ Meta-Analysis นะครับ โดยเขาก็ตั้งคำถามขึ้นมาอย่างที่ว่านั่นแหละ จากนั้นเขาก็ไปค้นฐานข้อมูลงานวิจัยต่างๆ PubMed/Medline , Scopus , Web of Science และ Cohrance ตั้งแต่ปี 1991-2021 โดยเลือกงานที่เป็น RCT ทึ่ศึกษาผลของโยคะต่อ lipid profiles ต่างๆ มีกลุ่มเปรียบเทียบ

ศึกษาในคนกลุ่มไหน ?

ส่วนข้อกำหนดกลุ่มตัวอย่าง ก็เป็นทั้งชายและหญิง อายุมากกว่า 18 ปี ไม่ใช่คนท้อง หรือเด็ก ภาวะสุขภาพไม่ได้กำหนด เพราะมีมาทั้ง ปกติ ความดัน ไขมัน เบาหวาน โรคหัวใจและหลอดเลือด Metabolic syndrom ต่างๆ เขาก็ค้นงานมาได้ 53 งาน ที่เข้าข่าย เพื่อนำมาศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลต่อ ก็มีการศึกษาแยกออกเป็นผลต่อ คอเรสเตอรอล, LDL-C, HDL-C, VLDL-C และ ไตรกลีเซอไรด์

ผลที่พบคือ ?

ผลที่พบก็คือ การฝึกโยคะ ก็ส่งผลดีต่อค่า Lipid ต่างๆนะครับ ไม่ว่าจะเป็น คอเรสเตอรอล, LDL-C, HDL-C, VLDL-C และ ไตรกลีเซอไรด์ มากบ้างน้อยบ้างต่างกันไป ส่วนนึงก็เพราะมันเป็นกิจกรรมทางกายรูปแบบนึง นอกจากเรื่องไขมันแล้วในหลายงาน ก็มีส่วนช่วยเพิ่มการใช้พลังงานของร่างกาย มีส่วนช่วยพัฒนาร่างกายในด้านต่างๆ ไม่ใช่แค่ความยืดหยุ่น

สรุป

ก็จะเห็นว่าโยคะสามารถส่งผลที่ดีต่อ ค่าไขมันในเลือด (Lipid profile) ได้นะครับ อย่างไรก็ตามรูปแบบการฝึก โยคะในแต่ละงานที่นำมาศึกษาก็มีความแตกต่างค่อนข้างมาก ตรงนี้ยังไม่สามารถบอกได้ว่าแบบไหนสำนักไหนได้ผลดีมากหรือน้อยกว่ากัน เพราะว่ามันมีหลากหลายรูปแบบมาก

แต่สำหรับคนที่ชอบกิจกรรมนี้ ก็เป็นอีกทางเลือกนึงในการขยับร่างกาย เพื่อให้ส่งผลดีต่อสุขภาพครับ

อ้างอิง

  1. Ghazvineh, D., Daneshvar, M., Basirat, V., & Daneshzad, E. (2022). The Effect of Yoga on the Lipid Profile: A Systematic Review and Meta-Analysis of Randomized Clinical Trials. Frontiers in nutrition, 9, 942702. https://doi.org/10.3389/fnut.2022.942702

GO TOP

🎉 You've successfully subscribed to Fat Fighting!
OK