โตไปไม่ค่อยอ้วน ออกกำลังกายเป็นประจำตอนวัยรุ่น ส่งผลดีตอนเป็นผู้ใหญ่

สำหรับน้องๆหลานๆ ที่กำลังอยู่ในช่วงเด็กและวัยรุ่นนะครับ การที่เราออกกำลังกาย มีกิจกรรมต่างๆ ให้ได้ตามคำแนะนำของ WHO นั้น อาจส่งผลดีต่อการที่เราจะอ้วนมากน้อย เมื่อเข้าสู่วัยผู้ใหญ่นะครับ


โตไปไม่ค่อยอ้วน ออกกำลังกายเป็นประจำตอนวัยรุ่น ส่งผลดีตอนเป็นผู้ใหญ่

งานนี้เป็นการศึกษาของ Kwon และคณะ (2022) [1] เขาศึกษาเพื่อดูว่าการมีกิจกรรมทางกาย (Physical activity, PA) ในช่วงวัยรุ่น (อายุ 18) ตามคำแนะนำ ส่งผลยังไงกับ มวลไขมันตอนที่เราเริ่มโตเป็นผู้ใหญ่ (อายุ 22) บ้าง

PA ทีว่านี่ก็ว่าไปตามที่ WHO แนะนำนะครับ คือถ้าออกกำลังกายกลางถึงหนักไม่น้อยกว่า 60 นาทีต่อวัน สำหรับกลุ่มอายุ 5-18 ปี หรือมากกว่า 150 นาทีต่อสัปดาห์สำหรับผู้ใหญ่ (ตกวันละ 22 นาที)

Kwon และคณะ (2022)

ศึกษายังไง ?

เป็นการศึกษาแบบ Prospective cohort นะครับข้อมูลของคนที่นำมาศึกษาก็เป็นข้อมูลตั้งแต่ปี 1993 จากนั้นเขาก็ตามเก็บข้อมูลมาเรื่อยๆ ก็ดูข้อมูลที่มาจาก Accelerometer (ActiGraph) และ DXA เพื่อดู PA และ Body Composition ดูน้ำหนัก BMI และมวลไขมัน ที่เปลี่ยนแปลง ระหว่างอายุ 18 กับ 22 ได้ข้อมูลมา 2,099 คน เป็นผู้หญิง 1,113 คน

ผลที่ได้คือ ?

เขาก็เอาข้อมูล PA และสิ่งต่างข้างบนมาวิเคราะห์ทางสถิติ แล้วก็พบว่า ในผู้ชายเนี่ยมีหรือไม่มี PA ระดับตาม guideline ก็ไม่มีความสัมพันธ์อะไรกับมวลไขมันตอนอายุ 22 ไขมันเพิ่มขึ้นหมด 55 เศร้าใจแท้

ผลในกลุ่มผู้ชาย

แต่ในผู้หญิงเนี่ย คนที่มี PA ตาม guideline พออายุเยอะขึ้นมวลไขมันมันไม่ค่อยเพิ่ม แต่กลุ่มที่มี PA ไม่ถึง guideline เนี่ย พออายุเยอะขึ้นมวลไขมันมันเพิ่มขึ้นมากกว่า

ผลในกลุ่มผู้หญิง

สรุป

ก็ไม่รู้ว่าทำไมผลที่ว่ามันไม่พบในผู้ชายนะครับ แต่จากข้อมูลนี้ก็อาจจะนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้ โดยในช่วงที่เรายังเป็นวัยรุ่นอยู่ (คนที่เลยวัยไปแล้ว ก็เอาไปแนะนำลูกๆหลานๆได้ ๕๕) ก็พยายามมีกิจกรรมทางกายให้ได้ตามคำแนะนำสุขภาพนะครับ อย่างน้อย 60 นาทีต่อวันในช่วงเด็กและวัยรุ่น แล้วก็ทำได้มากกว่า 22 นาทีต่อวันเมื่อถึงวัยผู้ใหญ่แล้ว ก็จะสะสมไขมันส่วนเกินน้อยกว่าคนที่ไม่ค่อย Active

อ้างอิง

  1. Kwon, S., Menezes, A.M.B., Ekelund, U. et al. Longitudinal change in physical activity and adiposity in the transition from adolescence to early adulthood: the 1993 Pelotas cohort study. Int J Behav Nutr Phys Act 19, 83 (2022). https://doi.org/10.1186/s12966-022-01321-0\

GO TOP

🎉 You've successfully subscribed to Fat Fighting!
OK