การสูบบุหรี่ ไม่มีความสัมพันธ์กับความเสี่ยงต่อโรค Parkinson และ มะเร็งต่อมลูกหมาก!

ข้อมูลจากงานวิจัยพบว่าการสูบบุหรี่ ไม่มีความสัมพันธ์กับความเสี่ยง Parkinson และมะเร็งต่อมลูกหมากนะครับ OMG ไม่น่าเชื่อเลย


การสูบบุหรี่ ไม่มีความสัมพันธ์กับความเสี่ยงต่อโรค Parkinson และ มะเร็งต่อมลูกหมาก!

ก่อนอื่นต้องบอกก่อนนะครับ ว่าไม่ใช่โพสต์เพื่อสนับสนุนการสูบบุหรี่ 55 งานนี้เป็น การศึกษาของ Larsson และ Burgess (2022) [1] เป็นการศึกษาแบบ Systematic review และ Meta-analysis จากข้อมูลการศึกษาแบบ Mendelian randomization (MR) นะครับ เขาดูความสัมพันธ์ต่อความเสี่ยงของการสูบบุหรี่กับโรคต่างๆ

Larsson และ Burgess (2022)

ศึกษายังไง ?

เขาก็ศึกษา จากข้อมูลของงาน 29 งาน ด้วยความที่เป็น MR มันก็จะมีเรื่องของพันธุกรรมเข้ามาเกี่ยวข้องกับการศึกษาด้วย ไอ้กระบวนการวิธีวิเคราะห์ข้อมูลจาก MR มาใช้เนี่ยใครสนใจรายละเอียดก็ไปอ่านจากในงานกันเอาเองนะครับ

รูปแบบการนำข้อมูลมาศึกษาในงานนี้นะครับ

จากนั้นเขาก็มาวิเคราะห์ดูเป็นรายกลุ่มโรคละเอียดมากอยู่นะครับ ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มโรคระบบไหลเวียนโลหิต (Circulatory) ระบบดูดซึมอาหาร (Digestive) ระบบประสาท (Nervous) ระบบกล้ามเนื้อและโครงสร้างกระดูก (Musculoskeletal) ระบบต่อมไร้ท่อและเมตาบอลิก (Endocrine & Metabolic) ระบบการมองเห็น (Eye) เนื้องอก (Neoplasm) ก็ค่อนข้างละเอียดอยู่ สารพัดโรคเลย

ผลที่พบคือ ?

จากสารพัดข้อมูล ที่เขานำมาศึกษา ก็ยังไม่พบว่าหลักฐานที่ว่าการสูบบุหรี่ สัมพันธ์กับความเสี่ยงต่อโรค Parkinson และ มะเร็งต่อลูกหมาก (Prostate cancer) นะครับ แต่... แต่โรคอื่นๆอีกสารพัดโรค ตามระบบต่างๆ ที่กล่าวถึงข้างต้นนั้น แม่งเพิ่มความเสี่ยงหมดเลย 555

สรุป

จริงๆ ข้อมูลพวกนี้ก็ไม่เหนือความคาดหมายเท่าไหร่นะครับ เพราะอย่างที่ว่าเขาศึกษาจากงานต่างๆ ที่ศึกษากันมาก่อนหน้านี้แหละ แล้วก็แทบจะไม่พบเลยว่ามีงานไหนที่บอกว่าสูบบุหรี่แม่งดี มาสูบๆกันเถอะ ต่อให้มันไม่สัมพันธ์กับความเสี่ยงต่อโรคนึง ก็ไม่ใช่ว่ามันจะช่วยอะไรได้ แล้วต่อให้มันไปถึงขนาดว่า Heal โรคนึงได้จริง แต่ก่อให้เกิดโรคอื่นอีกบานนี่ก็ไม่ใช่แล้วจริงมั้ยครับ

บุหรี่ไฟฟ้าปลอดภัยมั้ย ?

บุหรี่ไฟฟ้านี่ก็ไม่ใช่ว่าปลอดภัยนะครับ มันไม่มีใบยาสูบก็จริง แต่ก็พบว่ามีนิโคตินผสมอยู่ แถมยัง เข้าสู่ร่างกายได้ง่ายกว่าบุหรี่ธรรมดาอีกด้วย [2] หลายคนคิดว่าการสูบบุหรี่ไฟฟ้าจะช่วยให้เลิกบุหรี่ได้ แต่จากการศึกษาก็พบว่าไม่เสมอไปนะครับ [3] แล้วบางคนสูบบุหรี่ไฟฟ้า แล้วมันไม่ฟิน ก็กลับไปสูบบุหรี่ปกติต่อ 555 [4]

ดังนั้นนะครับ บุหรี่ก็ยังเป็นสิ่งที่เป็นปัญหาต่อสุขภาพอยู่จากหลักฐานต่างๆที่ปรากฎ ใครจะสูบอันนั้นเป็นความชอบส่วนบุคคล รับความเสี่ยงกันเอง Play at your own risk ที่สำคัญอย่าผลักความเสี่ยงนั้นให้คนรอบๆข้าง ด้วยการสูบในสถานที่ ซึ่งควันบุหรี่ของเรามันจะไปรบกวนคนอื่นได้นะครับ

อ้างอิง

  1. Larsson, S. C., & Burgess, S. (2022). Appraising the causal role of smoking in multiple diseases: A systematic review and meta-analysis of Mendelian randomization studies. EBioMedicine, 82, 104154. Advance online publication. https://doi.org/10.1016/j.ebiom.2022.104154
  2. เจริญจิตต์กุล ช, ประเสริฐทรง ช. บุหรี่ไฟฟ้า: ภัยเงียบของวัยรุ่น E-cigarette: Silent Dangers to Youth. J Royal Thai Army Nurses [Internet]. 2015 Feb. 4 [cited 2022 Jul. 15];15(3):149-54. Available from: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/JRTAN/article/view/30476
  3. มีลาภ, ศ., สิงห์เขียว, พ., & ฉัตราภิบาล, ธ. (2022). บุหรี่ไฟฟ้ากับการเลิกบุหรี่ : ข้อจำกัด ข้อเสนอแนะ จากงานวิจัยที่ผ่านมา. วารสารระบบบริการปฐมภูมิและเวชศาสตร์ครอบครัว, 5(2), 75–82. Ανακτήθηκε από https://so03.tci-thaijo.org/index.php/PCFM/article/view/256919
  4. บุญเพ็ญ ป. ., เมนทะระ ภ. ., & บุญเพ็ญ ป. . (2020). พฤติกรรมการสูบบุหรี่ไฟฟ้าและพฤติกรรมต้องการเลิกบุหรี่ของนักศึกษาระดับอุดมศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร (E-CIGARETTES BEHAVIOR AND SMOKING CESSATION BEHAVIOR OF YOUTH SMOKER IN HIGHER EDUCATION INSTITUTE, BANGKOK). Journal of Srinakharinwirot Research and Development (Journal of Humanities and Social Sciences), 11(22), 1110–127. Retrieved from https://so04.tci-thaijo.org/index.php/swurd/article/view/240647

GO TOP

🎉 You've successfully subscribed to Fat Fighting!
OK