วิ่งโซน 2 เริ่มอย่างไร (ต่อ)

ต่อจากบทความวิ่งโซน 2 เริ่มอย่างไรคราวที่แล้วนะครับ พี่น้อยได้เริ่มให้แนวทางการเริ่มฝึกวิ่งโซน 2 ไว้แล้ว คราวนี้เราจะมาต่อกันอีกสองเรื่องครับ


1 min read
วิ่งโซน 2 เริ่มอย่างไร (ต่อ)

จากบทความวิ่งโซน 2 เริ่มอย่างไรตอนก่อน เมื่อมีองค์ประกอบ 3 ยังเหลืออีก 2 องค์ประกอบนั่นคือ เวลา และ ความเสถียร หรือ ความนิ่ง

Eventually everything hits the bottom, and all you have to do is wait until someone comes along, and turns it back again. ⌛️
Photo by Aron Visuals / Unsplash

เวลา

การบ่มร่างหรือพัฒนาร่างก่อนเข้าขั้นซุปเปอร์ไซย่าการพัฒนาระบบร่างกาย ต้องใช้เวลาค่อนข้างนานสำหรับการวิ่งจะอยู่ที่ 1-1.30 ชม.ขยายได้ถึง 2 ชม.สำหรับบางคนที่ระบบยังแย่อยู่ส่วนจักรยานจะอยูที่ 2-3 ชม. ขึ้นอยู่กับจุดอ่อนของนักปั่นคนนั้นๆการพัฒนาระบบหายใจและการใช้พลังงานไขมันภายในร่างกายในภาวะนี้จะเกิดขึ้นอย่างเชื่องช้า ไม่สามารถใช้เวลาอันสั้นได้ ต้องยอมรับเงื่อนไขนี้

Photo by Chander R / Unsplash

ความนิ่ง

ความนิ่ง ความเสถียร Steady state running ทำไมต้องนิ่ง วิ่งเร็วบ้างช้าบ้างไม่ได้หรือ? ความนิ่ง เป็นผลลัพธ์ ที่เราคาดไม่ถึง ในคำจำกัดความว่า ประสิทธิภาพ ยิ่งนิ่ง การใช้พลังงานก็คงที่ ต่างจากการแกว่งไปแกว่งมา ขึ้นๆลงๆทำให้การใช้พลังงานไม่คงที่ ผลคือ ระบบต่างๆจะไม่คงที่อยู่ในสภาวะไม่เหมาะแก่การสร้าง

มีแต่การปรับตัวเกิดขึ้นแทนการสร้างสั่งสม ความนิ่งในการฝึกซ้อมโซน 2 จึงเต็มไปด้วยทุกๆส่วนของการซ้อมและแวดล้อม ไม่ว่าจะเป็น ท่าวิ่ง รอบขา Cadence หายใจ แม้แต่อุณภูมิ เส้นทาง อื่นๆ มากมายแต่ในความเป็นจริง สิ่งที่เราสามารถควบคุมได้ง่าย คือ อริยบททุกกริยาของเราครับ

วิ่งโซน2 จึงต้องมีเบสิค ท่าพื้นฐานการวิ่งในรูปแบบของมันซึ่งต่างจากท่าวิ่งคุณภาพสำหรับการแข่งขัน แต่พื้นฐานเกื้อกูลกัน แค่เติมแต่งปัจจัยด้านเทคนิคลงไปในท่าวิ่งโซน 2 ก็จะได้ท่าวิ่งคุณภาพกลับคืนครับ คร่าวๆคือ ท่าวิ่งโซน 2 การวางแขนต่างจากท่าวิ่งคุณภาพเพราะเราไม่ได้เน้นความเร็วแต่เน้นรอบขาเพื่อคุมหัวใจให้ต่ำดังนั้น แขนที่ยกระดับอกจะง่ายกว่าแขนที่วางต่ำฟรี มันเกะกะ ช่วงแขนยิ่งแคบรอบขาก็ยิ่งสูง แขนยิ่งกว้างรอบขาจะยิ่งต่ำ เพราะแขนกับขามันเหวี่ยงสัมพันธ์กัน ตามหลักสรีระทั่วไป ไว้จะเขียนลักษณะท่าวิ่งโซน 2 ให้เป็นเรื่องเป็นราวภายหลังเพิ่มเติมครับ แม้จะไปขัดหลักการวิ่งที่ดี แต่ก็จำเป็นต้องนำเสนอ ตามหลักวิ่งคุมหัวใจต่อไป

GO TOP

🎉 You've successfully subscribed to Fat Fighting!
OK