ว่าด้วยเรื่องของกล้ามเนื้อก้น (Gluteus maximus)

"การทำงานของกล้ามเนื้อ Gluteus maximus จะถูกกดไว้เมื่อมีการสร้างแรงเพื่อเหยียดเข่าในเวลาเดียวกับที่มีการสร้างแรงเพื่อเหยียดสะโพก เนื่องจากกล้ามเนื้อที่ใช้เหยียดเข่านั้นสามารถช่วยแบ่งเบาภาระในการสร้างแรงในการเหยียดสะโพกได้ด้วย"


1 min read
ว่าด้วยเรื่องของกล้ามเนื้อก้น (Gluteus maximus)

แม้ว่างานวิจัยที่ศึกษาทดลองระยะยาวทางด้านการฝึกความแข็งแรง (Strength training) เกี่ยวกับวิธีที่ดีที่สุดที่จะฝึกกล้ามเนื้อ Gluteus maximus นั้นยังค่อนข้างจะมีอยู่อย่างจำกัด แต่ก็กลับมีข้อมูลทางสรีรวิทยาที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับกล้ามเนื้อมัดนี้มากกว่ามัดอื่น ๆ เกือบทั้งหมดเลยก็ว่าได้ ดังนั้นเราจึงสามารถนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้ในการพัฒนาความแข็งแรงและขนาดของกล้ามเนื้อ Gluteus maximus ได้นั่นเอง

ตอนที่เราเหยียดสะโพก (Hip extension) กล้ามเนื้อก้นของเราจะมีการทำงานตอนที่มันกำลังหดตัวสั้น เช่นตอนที่เหยียดสะโพกจนสุด (Full hip extension), ตอนกางขา (Hip abduction), และตอนหมุนขาออกด้านนอก (Hip external rotation) มากกว่าตอนที่มันกำลังยืดตัวออก

ซึ่งค่อนข้างจะเกี่ยวข้องกับการที่แขนโมเมนต์ที่ทำกับกล้ามเนื้อ ณ ตอนที่อยู่ในตำแหน่งต่าง ๆ ดังกล่าวนั้นมีความยาวมากกว่า โดยอ้างอิงจากหลักของกลศาสตร์ประสาท (Neuromechanics) ซึ่งสอดคล้องกับข้อความที่ว่า การทำงานของกล้ามเนื้อจะเพิ่มขึ้นเมื่อพวกมันอยู่ในตำแหน่งที่ได้เปรียบ

โดยในขณะที่เราเหยียดสะโพกนั้น กล้ามเนื้อ Gluteus maximus จะมีการทำงานตอนที่เข่างอมากกว่าตอนที่เข่าตึง ที่เป็นเช่นนี้ก็น่าจะเกิดจากการเยียดขาตรงทำให้กล้ามเนื้อ Hamstring เข้ามามีส่วนมากขึ้น กล้ามเนื้อ Gluteus maximus จึงทำงานน้อยลง

การทำงานของกล้ามเนื้อ Gluteus maximus จะถูกกดไว้เมื่อมีการสร้างแรงเพื่อเหยียดเข่าในเวลาเดียวกับที่มีการสร้างแรงเพื่อเหยียดสะโพก เนื่องจากกล้ามเนื้อที่ใช้เหยียดเข่านั้นสามารถช่วยแบ่งเบาภาระในการสร้างแรงในการเหยียดสะโพกได้ด้วย

สุดท้าย การทำงานของกล้ามเนื้อ Gluteus maximus จะเพิ่มขึ้นเมื่อการเหยียดสะโพกถูกทำในขณะที่เกร็งท้อง (Abdominals bracing) ไปด้วย นี่อาจเกิดจากการที่ข้อต่อสะโพกนั้นเกิดความมั่นคงมากขึ้นนั่นเอง เพราะว่าโดยธรรมชาติแล้วกล้ามเนื้อมักจะทำงานได้ดีขึ้นหากร่างกายมีความมั่นคงมากขึ้น

ที่มาภาพประกอบ: "freepik" (People photo created by yanalya - www.freepik.com)

ที่มาของบทความ: 2Fi: Finance & Fitness Blockdit

แปลจาก: "Gluteus maximus"

สนใจเทรนออนไลน์โดยออกแบบโปรแกรมออกกำลังกายและแนะนำโภชนาการเบื้องต้นให้เหมาะสมกับเป้าหมายด้านสุขภาพหรือด้านรูปร่างเฉพาะตัว รวมถึงให้คำปรึกษาตลอดระยะเวลาที่อยู่ในโปรแกรม (มีใบรับรอง NBCC จากสมาคมเพาะกายและฟิตเนสแห่งประเทศไทย) สามารถดูรายละเอียดบริการได้ที่ https://www.facebook.com/2fifinancefitness/services

GO TOP

🎉 You've successfully subscribed to Fat Fighting!
OK