ไม่กินเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์จากสัตว์ สร้างกล้ามเนื้อยากกว่าหรือไม่?

"ในภาพรวม ผลการทดลองเหล่านี้ชี้ว่าการกินทั้งสัตว์และพืชกับการกินแบบวีแกนนั้นสามารถช่วยเพิ่มทั้งขนาดและความแข็งแรงของกล้ามเนื้อได้ใกล้เคียงกัน ตราบใดที่ทั้งคู่ได้รับโปรตีนและแคลอรีในปริมาณที่เทียบเท่ากัน และแหล่งโปรตีนของวีแกนจะต้องมีคุณภาพสูง"


1 min read
ไม่กินเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์จากสัตว์ สร้างกล้ามเนื้อยากกว่าหรือไม่?

คำถาม: จริงหรือไม่คนที่กินแบบวีแกนกับคนที่กินทั้งสัตว์และพืชสามารถเพิ่มทั้งขนาดและความแข็งแรงของกล้ามเนื้อได้พอ ๆ กันเมื่อได้รับโปรตีนในปริมาณที่เทียบเท่ากัน?

คำตอบ: จริง

งานวิจัยตลอดหลายทศวรรษที่ผ่านมาพบว่าโปรตีนจากเนื้อสัตว์นั้นมีคุณสมบัติที่ดีกว่าสำหรับกระตุ้นการสร้างโปรตีนกล้ามเนื้อ ทว่างานวิจัยเหล่านั้นศึกษาโดยที่ใช้การรับโปรตีนเข้าสู่ร่างกายเพียงหนึ่งครั้งเท่านั้น จึงถือว่ามีข้อจำกัดเมื่อมองจากมุมของชีวิตจริง และแน่นอนว่างานวิจัยในปี 2020 พบว่าคนที่กินแบบวีแกนและคนที่กินทั้งสัตว์และพืชซึ่งได้รับโปรตีนวันละ 1.8 กรัม/น้ำหนักตัว 1 กิโลกรัมเท่ากันนั้นนำไปสู่อัตราการสร้างโปรตีนกล้ามเนื้อที่ใกล้เคียงกัน หลังผ่านการฝึกแบบใช้แรงต้านเป็นเวลา 3 วัน

ในงานวิจัยเมื่อเร็ว ๆ นี้ในปี 2021 ผู้วิจัยได้นำผู้เข้าร่วมทดลองที่เป็นผู้ชายอายุน้อยที่ปกติกินแบบวีแกนอยู่แล้วจำนวน 19 คน กับคนที่กินทั้งสัตว์และพืชอีก 19 คน มาเข้าสู่โปรแกรมฝึกลำตัวช่วงล่างเป็นเวลา 12 สัปดาห์ ผู้เข้าร่วมทุกคนกินโปรตีนกันวันละ 1.6 กรัม/น้ำหนักตัว 1 กิโลกรัมโดยกระจายออกเป็น 4 มื้อ และมีการกินอาหารเสริมโปรตีนเวย์หรือโปรตีนถั่วเหลืองเพื่อช่วยให้พวกเขากินโปรตีนได้ครบตามเป้าหมายด้วย ความถี่ในการฝึก 2 ครั้งต่อสัปดาห์ ซึ่งต้องประกอบด้วยท่า Leg press และ Leg extension หลังจากการฝึกจบลงพบว่า ทั้งสองกลุ่มมีการเพิ่มขึ้นทั้งขนาดและความแข็งแรงของกล้ามเนื้อลำตัวส่วนล่าง

ในภาพรวม ผลการทดลองเหล่านี้ชี้ว่าการกินทั้งสัตว์และพืชกับการกินแบบวีแกนนั้นสามารถช่วยเพิ่มทั้งขนาดและความแข็งแรงของกล้ามเนื้อได้ใกล้เคียงกัน ตราบใดที่ทั้งคู่ได้รับโปรตีนและแคลอรีในปริมาณที่เทียบเท่ากัน มีการกินโปรตีนในปริมาณที่ค่อนข้างมากจำนวน 3-6 มื้อ (ประมาณ 0.4 กรัมต่อน้ำหนักตัว 1 กิโลกรัม) และแหล่งโปรตีนของวีแกนจะต้องมีคุณภาพสูง (กรณีของงานวิจัยใช้โปรตีนจากถั่วเหลือง)

อย่างไรก็ดีผู้เข้าร่วมทดลองในงานวิจัยนี้ต่างก็เป็นคนที่ไม่ได้มีประสบการณ์การฝึกแบบใช้แรงต้านมาก่อน แถมโปรแกรมที่ใช้ก็ยังเป็นแบบ volume ต่ำอีกด้วย จึงมีข้อจำกัดที่จะนำงานวิจัยนี้ไปใช้กับคนที่มีประสบการณ์ในการฝึก ดังนั้นจึงยังมีความเป็นไปได้ที่การกินทั้งสัตว์และพืชจะมีผลต่อการสร้างกล้ามเนื้อที่ดีกว่า แต่จนกว่าจะมีการยืนยันจากงานวิจัยอื่นเพิ่มเติมก็คงต้องยอมรับไว้ก่อนว่าการกินแบบวีแกนที่ออกแบบได้ดีพอสามารถช่วยสร้างขนาดและความแข็งแรงของกล้ามเนื้อได้พอ ๆ กัน

ที่มาภาพประกอบ: "freepik" (Food vector created by pch.vector - www.freepik.com)

ที่มาของบทความ: 2Fi: Finance & Fitness Blockdit

แปลจาก: "TRUE OR FALSE Vegans and omnivores have similar gains in muscle size and strength when protein is equate for."

สนใจเทรนออนไลน์โดยออกแบบโปรแกรมออกกำลังกายและแนะนำโภชนาการเบื้องต้นให้เหมาะสมกับเป้าหมายด้านสุขภาพหรือด้านรูปร่างเฉพาะตัว รวมถึงให้คำปรึกษาตลอดระยะเวลาที่อยู่ในโปรแกรม (มีใบรับรอง NBCC จากสมาคมเพาะกายและฟิตเนสแห่งประเทศไทย) สามารถดูรายละเอียดบริการได้ที่ https://www.facebook.com/2fifinancefitness/services

GO TOP

🎉 You've successfully subscribed to Fat Fighting!
OK